Du er her

PhD-stipendiat

Folkehelseinstituttet, Barns helse og utvikling
Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 980 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen. Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020). Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Vil du bli stipendiat i vårt nye prosjekt om familieliv og barns deltakelse? 

Anerkjennelsen av barn som kompetente og meningsberettigede aktører har fått økt oppslutning i samfunnet de siste tiårene, og det er et stort behov for kunnskap om hvordan det kan legges bedre til rette for barns deltakelse og medvirkning i beslutninger angår dem, både i og utenfor familien. Det overordnede målet med prosjektet er å bedre barns forutsetninger for å bli hørt, særlig i forbindelse med foreldres samlivsbrudd. Ved Avdeling for barns helse og utvikling har vi nå en ledig en 3-årig stilling som PhD-stipendiat. Stillingen er knyttet til et nyopprettet prosjekt om ivaretakelse av barns rett til å bli hørt i saker som angår dem. Prosjektet er startet på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og inngår i et større forskningsprosjekt om familierelasjoner: Familie i Norge – Foreldreskap, samhold og konflikt (FamilieForSK).
 
I prosjektet skal kvantitative data fra FamilieForSK-prosjektet brukes til å fremskaffe kunnskap om forutsetninger for barns aktørskap og deres initiativ og opplevelser knyttet til aktørskap og konsekvenser barns aktørskap får for beslutningene som tas og for barna selv. Datamaterialet som skal brukes er samlet inn blant foreldre og barn i om lag 2800 familier som har vært i kontakt med familieverntjenesten, enten i forbindelse med samlivsbrudd eller andre utfordringer i familien. FamilieForSK-prosjektet er bredt og internasjonalt sammensatt og har høy kompetanse på forskning om familierelaterte temaer, deriblant familierelasjoner, foreldrekonflikter og barns utvikling og trivsel.
 
Avdeling for barns helse og utvikling har rundt 30 medarbeidere. Avdelingen driver flere store forskningsprosjekter med fokus på tidlige kjennetegn, forløp av, og risiko- og beskyttelsesfaktorer for språk og læringsvansker, utviklingsforstyrrelser og psykiske vansker blant barn og unge. Avdelingen har utstrakt samarbeid med andre avdelinger og områder ved FHI og eksterne nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 
Vi søker en dyktig, kreativ og engasjert person som har erfaring med og/eller interesse for statistisk analyse. Arbeidet vil hovedsakelig være knyttet til analyser og publisering av 3 vitenskapelige artikler og påfølgende norskspråklige sammenfatninger. I tillegg skal vedkommende følge doktorgradsprogrammet ved universitet eller høyskolen hvor hun/han blir tatt opp. PhD-stipendiaten vil ha arbeidsplass ved FHIs lokaler i Oslo og samarbeide med forskere tilknyttet prosjektet og med familieverntjenesten, blant annet i form av formidling av resultater til tjenesten. Stillingen omfatter noe samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og det vil bli noe reising i den forbindelse. Prosjektet ledes av Maren Sand Helland og Tonje Holt.
 

Arbeidsoppgaver
 • Sammenstille data, gjennomføre analyser og publisere artikler i høyt rangerte internasjonale, vitenskapelig tidsskrift
 • Formidle prosjektets resultater ved forskningskonferanser og i andre relevante fora
 • Formidle kunnskap fra prosjektet til myndigheter, relevante tjenester, brukergrupper og offentligheten
 • Samarbeide med forskere og andre fagpersoner internt på FHI og eksternt
 • Bidra i arbeid med å fremskaffe videre ekstern finansiering av forskningsaktivitet i prosjektet samt bistå i enkelte administrative oppgaver som kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Delta i avdelingens aktiviteter

Kvalifikasjoner
 • Utdanning fra høyskole/universitet, minimum master eller tilsvarende innen psykologi, sosiologi, pedagogikk eller annet relevant fagfelt
 • Det vil være en fordel med kunnskap og arbeidserfaring innen ett eller flere av følgende fagområder: Utviklingspsykologi, klinisk psykologi, familiesamspill eller familiefeltet generelt
 • Kjennskap til familieverntjenesten, tjenestetilbud til barn og unge og organisering av hjelpetilbudet for familier etter brudd er en fordel
 • Kompetanse og erfaring innen kvantitativ forskningsmetodikk/dataanalyse vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning

Personlige egenskaper
 • Selvstendighet
 • Nøyaktighet og god evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • Fleksibilitet og gode evner til å kommunisere og samarbeide
 • Interesse, motivasjon og stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr
 • En interessant jobb innen et spennende fagfelt med gode muligheter for faglig utvikling
 • Deltagelse i et engasjert og solid tverrfaglig forskningsmiljø
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden

Kontaktinformasjon 
 • Tonje Holt, forsker, tlf. 924 06 404
 • Maren Sand Helland, prosjektleder, tlf. 917 69 981
 • Heidi Aase, avdelingsdirektør, tlf. 21 07 83 44

 
Søknadsfrist
20. august 2020