Du er her

Overlege/Psykologspesialist

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - Klinikk Psykisk helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri  

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (tidligere avdeling Brøset) er organisert som en av 4 avdelinger under Klinikk Psykisk Helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet.
Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri med ca. 190 ansatte består av seksjon regional sikkerhetsavdeling, seksjon forskning og poliklinikk og seksjon nasjonale rettspsykiatriske funksjoner. Tjenestene omfatter et bredt spekter av sikkerhets- og rettspsykiatriske problemstillinger innen spesialisert psykosebehandling, voldsproblematikk og risikovurdering, samt samarbeid med instanser som politi og kriminalomsorg.
 
Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og avdeling for psykose og rehabilitering skal etter oppdrag fra Helse- Midt bidra til å styrke tilbudet til sikkerhetspsykiatrien ved å opprette et ambulant sikkerhetsteam etter FACT-modellen. Det er planlagt å organisere tilbudet under seksjon Regional sikkerhetsavdeling som har ansvar for regionale og lokale sikkerhetspsykiatriske sengeplasser.
 
Psykisk helsevern i St. Olavs hospital er under utvikling og ønsker å gi de beste tjeneste for pasientene. Vi søker derfor interesserte og engasjerte fagpersoner, som har interesse for fagfeltet og som vil bistå avdelingen med å utvikle, implementere og drifte tilbudet. Hvis du søker nye utfordringer og elsker å jobbe utadrettet med mennesker med psykiske lidelser tilbyr vi en spennende og utviklende arbeidsplass med mange muligheter for videreutdanning- og utvikling. Du vil bli del av et tverrfaglig team og samarbeider tett med fagstaben til avdelingen.
 
Avdelingen søker nå etter 1 overlege (spesialist i psykiatri) og 1 psykologspesialist i klinisk psykologi (fordypning barn og ungdom eller voksne) med vedtakskompetanse i 100 % stilling med oppstart så snart som mulig.  


Arbeidsoppgaver for overlege/psykologspesialist

 • Jobbe i ambulant i oppsøkende i tverrfaglig team, som kan også medføre arbeid i sengepost
 • Spesialistene har det overordnete behandlingsansvaret for teamets pasienter
 • Spesialistoppgaver, inkl. tvungent psykisk helsevern/dom til tvungent psykisk helsevern
 • Bidra med faglig oppdatert kunnskap og veiledning i teamet
 • Bidra om nødvendig til veiledning og undervisning av medisinstudenter og LiS (Lege i spesialisering) og psykologer i utdanning og spesialisering
 • Spesialistene må etter behov kunne dekke funksjoner innen avdelingen på tvers av seksjonene, ved ferier, permisjoner, sykefravær og vakanser


Kvalifikasjoner

 • Overlege psykiatri/psykologspesialist i klinisk psykologi (fordypning barn og ungdom eller voksne) med vedtakskompetanse
 • Kompetanse på og erfaring med alvorlig psykoseproblematikk og særlige utfordringer knyttet voldsrisiko
 • Erfaring med ulike metoder og behandlingstilbud til pasientgruppen, tidligere erfaring fra sikkerhetspsykiatri vil bli vektlagt
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder


Personlige egenskaper

Vi vektlegger:

 • Søkers interesse for pasientgruppen og avdelingens fagområder
 • Interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Utpreget gode samarbeidsevner
 • Søkere som trives med en arbeidshverdag som kan være uforutsigbar og krever fleksibilitet
 • Søkere som er trygg og selvstendig i møte med stadig ulike henvendelser og problemstillinger
 • Søkere som er målrettet og løsningsorientert
 • Søker skal ha meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Plettfri vandel


Vi tilbyr

 • Trivelig og kompetent arbeidsmiljø i tverrfaglig team
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Medvirkning til å utvikle og implementere et nytt tilbud
 • Muligheter for faglig utvikling, veiledet forskning og prosjektarbeid
 • Muligheter for rettspsykiatriske oppgaver og konsulenttjenester overfor Kriminalomsorgen og rettsvesen
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktsordning
 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • For ansatte i avdelingen gjelder lokale særordninger mht. lønn og fritidskompensasjon
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.


Kontaktinformasjon: Mette Elise Tunset, avdelingssjef, tlf. 458 65 850 og Antje Gross-Benberg, avdelingssjef, tlf. 984 08 238.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
10. desember 2022