Du er her

Overlege og forsker

Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi og revmakirurgi. Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse.

Ledig stilling som forsker/overlege ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen,
Enhet for kunnskapsutvikling.

Kontaktperson: Enhetsleder Kari Agnes Myhre, tlf. 22 49 84 30.

Les mer om stillingen på www.diakonhjemmetsykehus.no
hvor vi har fullstendig utlysning og elektronisk søknadsskjema.
 

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juli-utgave som utkommer 1. juli 2019
 

Søknadsfrist
1. september 2019