Du er her

Oppsummert

Oppsummert
Publisert
7. april 2010
Oppsummert
Publisert
7. april 2010
Oppsummert
Publisert
5. september 2009

Den nye norske versjonen av «hardiness»-skalaen fremstår som et interessant mål på menneskers robusthet i møte med krevende situasjoner og livshendelser.

Oppsummert
Publisert
5. august 2009

Satisfaction With Life Scale (forkortes SWLS og uttales svells) er et av de mest brukte måleinstrumentene for å fange subjektivt velvære (subjective well-being) generelt og livstilfredshet spesielt.

Arv og miljø
Publisert
5. juni 2009

Ny kunnskap om genetikk tilsier at vi må endre vårt syn på årsaker til psykologiske vansker. Det er ikke støtte i forskningen for å si at det finnes gener for psykiske lidelser.

Oppsummert
Publisert
5. mars 2009

The ritualistic checking of weight and shape may intensify body size preoccupation and maintain disordered eating behaviours, such as purging or restrictive eating. The Body Checking Questionnaire is a brief self-report questionnaire designed to specifically assess body checking behaviours.

Oppsummert
Publisert
1. august 2008

Er vi i godt humør, har vi lett for å tenke på hyggelige minner. Minnes vi en lei episode, kommer den såre følelsen fra den gangen tilbake. Det er en innbyrdes sammenheng mellom hva vi tenker og hva vi føler.

Oppsummert
Publisert
1. august 2008

Tro kan flytte fjell, heter det. Men kan tro bedre hukommelsen? Husker vi bedre når vi tror vi husker bedre? En ny nederlandsk undersøkelse tyder på det.

Oppsummert
Publisert
1. juli 2008
Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008

Sider