Du er her

Oppsummert

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010
Oppsummert
Publisert
5. mai 2010

Primær selvevaluering brukes mest innen arbeids- og organisasjonspsykologi, både i forskningssammenheng og i ansettelsesprosesser.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. mai 2010

Effektiv behandling for psykiske lidelser finnes, utfordringen er å gjøre den tilgjengelig i befolkningen. I andre del av artikkelserien «Psykologi og samfunn» beskriver Arnstein Mykletun og andre fra HEMIL-senteret de fem flaskehalsene som kan holde personer med en psykisk lidelse borte fra den virksomme behandlingen.

Oppsummert
Publisert
5. mai 2010
Forskningsintervjuet
Publisert
5. mai 2010

Fobier er arvelige, og personlighetsforstyrrelser er moderat arvelige, viser Nikolai Czajkowski. Med sin forskning ønsker han å bidra til en ny generasjon av diagnostiske verktøy.

Oppsummert
Publisert
7. april 2010
Oppsummert
Publisert
7. april 2010
Psykologi og samfunn
Publisert
7. april 2010

I løpet av et år vil en av tre i den voksne befolkningen tilfredsstille diagnostiske kriterier for minst én psykisk lidelse. Cirka halvparten vil rammes i løpet av livet [1]. Angstlidelser, depressive lidelser og rusrelaterte lidelser er de vanligste.

Forskningsintervjuet
Publisert
7. april 2010

I terapi med barn og unge er samarbeid med omsorgsgiverne avgjørende for et godt behandlingsutfall. Terapeuten må endre seg hvis resultatet uteblir.

Oppsummert
Publisert
7. april 2010

Sider