Du er her

Oppsummert

Forskningsintervjuet
Publisert
5. juli 2010

Overraskende mange med spiseforstyrrelser blir bedre eller helt friske etter behandling. Men de som har en unnvikende personlighetsforstyrrelse og i tillegg har vært utsatt for seksuelle overgrep, trenger bedre hjelp.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Straffespark mot ein målvakt i raudt har mindre sjanse for å gå i nettet.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Gutar og jenter favoriserer kjønnsspesifikke leiker frå den stunda dei lærer seg å krabba.

Innspill
Publisert
5. juni 2010

Tanken om rusproblemer som et helsespørsmål, og ikke bare et sosialt problem, har i det siste fått mer vind i seilene.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010
Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Psykiske lidelser har antakelig flere hundre risikofaktorer. Rundt halvparten av oss vil rammes i løpet av livet, og mange årsaker vil ikke kunne forebygges. Men noen risikofaktorer angår mange, og kan forebygges. Her presenteres fem av de viktigste.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Menn er betre enn kvinner til å bruka viljen for å undertrykka svolt.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. juni 2010

Eldre smertepasienter har bedre effekt av psykologisk behandling enn av medikamenter på lengre sikt. Men få eldre blir i dag tilbudt psykologisk behandling.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010
Forskningsintervjuet
Publisert
5. mai 2010

Fobier er arvelige, og personlighetsforstyrrelser er moderat arvelige, viser Nikolai Czajkowski. Med sin forskning ønsker han å bidra til en ny generasjon av diagnostiske verktøy.

Sider