Du er her

Obligatorisk program i spesialiteten i voksenpsykologi

Institutt for psykoterapi og Norsk Psykoanalytisk institutt
Sted
Oslo
Kursstart
Oppstart januar 2020

INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI OG NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT utlyser i samarbeid
Obligatorisk program i spesialiteten i voksenpsykologi
Ekvivalerer med Norsk psykologforenings program


Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.

Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Det stilles krav til et valgfritt program til denne spesialiteten. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedrørende spesialistordningen.

Søknadsfrist 01.11.19. Bindende påmelding til hele programmet.

Kursavgift: pris annonseres senere, og følger takstene til Norsk psykologforening for 2020.

Deltakerantall: maks 24, etter førstemann-til-møllaprinsippet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til e-post: Sekr@instpsyk.no eller telefon 22 58 17 70.

Lenke til søknadsskjema

Mer utfyllende informasjon om seminaret kommer på hjemmesidene til Institutt for Psykoterapi, følg denne linken for løpende informasjon.