Du er her

NYTT KULL - ETT-ÅRIG DELTIDSUTDANNING INTEGRAL TERAPEUT

INTEGRAL PSYKOLOGISK INSTITUTT AS
Kursstart
24. - 25. august

Integral terapi er en unik terapiform, basert på lang terapeutisk praksis og livserfaring. Gammel østlig visdom i forening med moderne psykologi gir studiet en helhetlig tilnærming: Det fysiske og psykiske individet, individet i nærmiljøet, samfunnet og naturen, samt et spirituelt perspektiv står sentralt.

Studiet er godkjent med 72 timer som vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Studiet er samtidig et tilbud om en dypere realisering av menneskets sanne natur. 

Grunnbok i utdanningen: Sakhi, U.S & Nordhelle, G. (2020). Å leve i pakt med Moder Jord. Integral terapi. Cappelen Damm (2021).


Faglig ansvarlige: U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle. Se mer om studiet, instituttet og oss på www.nordhelle.no eventuelt kontakt psykolog Grethe Nordhelle, tlf. 928 00 226.


Søknadsfrist: 1. april