Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
1. mars 2005
Nyheter
Publisert
1. mars 2005
Nyheter
Publisert
1. februar 2005

Psykolog Richard H. Knoff er fylkestrygdedirektør i Oslo. Han forvalter en sum på omkring 23 milliarder kroner per år, og leder en arbeidsplass med 750 ansatte. – Livskvaliteten til svært mange mennesker avhenger av denne etaten, sier han.

Landsmøtet 2004
Publisert
1. januar 2005

Da An-Magritt Aanonsen ønsket landsmøtedeltakerne velkommen til Sandefjord, hadde hun tittelen leder. Da hun ved avslutningen takket forsamlingen for et godt landsmøte, gjorde hun det som president. Denne lille endringen bærer bud om en modernisering av Psykologforeningen.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

En viktig debatt på landsmøtet dreide seg om Psykologforeningens organisering på lønns- og arbeidsmarkedsfeltet. Arne Holen fra Hordalandsavdelingen engasjerte seg sterkt i diskusjonen, og Tidsskriftet ba ham kommentere landsmøtets vedtak.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

Ett av de sterkeste signalene fra årets landsmøte, var vedtaket om å sette av 500 000 kroner til årlige tariff-konferanser. Visepresident i Psykologforeningen og leder for Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget, Rune Frøyland, er svært fornøyd.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

Morten Thorsen er en dreven landsmøtedeltaker, og er opptatt av maktbalansen mellom medlemmer og ledelse. – Landsmøtet fungerte slik det skulle, sier han.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

Ingunn Skre er ansatt ved Universitetet i Tromsø. Hun brenner for dobbeltkompetanseprosjektet som skal rekruttere gode lærere i grunnutdanningen. Og hun går inn for skikkethetsvurdering av studentene.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005
Nyheter
Publisert
1. desember 2004

Myndigheter og brukere ønsker sammenheng og helhet i behandlingssystemet. Det øker behovet for en bredere og mer fleksibel klinikerrolle. Spesialiteten i samfunns- psykologi er særlig innrettet på å gi kompetanse til å jobbe i offentlige systemer.

Sider