Du er her

Nyheter

Norsk Nevropsykologisk Forening
Publisert
1. september 2004

– Arbeidet som nevropsykolog er spennende og givende. Man spiller på lag med andre faggrupper for å øke livskvaliteten til personer med mange funksjonshemninger. Det sier Sverre Andresen. Han arbeider som nevropsykolog ved Spesialsykehuset for epilepsi i Bærum, og deltar i teamet som utreder pasienter som er aktuelle for kirurgiske inngrep i hjernen for å fjerne det epilepsigivende området.

Helseattester i utlendingssaker
Publisert
1. august 2004

Fagfolk som skriver helseattester i sammenheng med utlendingssaker er ikke profesjonelle nok, mener Utlendingsnemnda. Attestene kan få store konsekvenser for dem det gjelder. I fjor kom det nye retningslinjer.

Nyheter
Publisert
1. august 2004
Nyheter
Publisert
1. august 2004

I november starter nytt videreutdanningskull i samfunnspsykologi. Videreutdanningen gir mange spennende muligheter – enten du vil arbeide i kommune eller spesialisthelsetjeneste.

Helseattester i utlendingssaker
Publisert
1. august 2004

Håkon Stenmark er psykolog ved Psykososialt team for flyktninger i Midt-Norge. Han er ikke enig i at kvaliteten på helseattestene generelt er dårlig. – Derimot er jeg mer bekymret for kvaliteten på dem som mottar attestene, sier han.

Nyheter
Publisert
1. august 2004

Fra høsten av fremstår Psykologforeningen i mer moderne drakt. En ny logo skal tas i bruk i brev, annonser, på visittkort og hjemmeside. Et drøyt halvår etter at Tidsskriftet fornyet sitt visuelle uttrykk, fullfører Psykologforeningen det store hamskiftet i form av ny logo og nye hjemmesider.

Helseattester i utlendingssaker
Publisert
1. august 2004

– Fagfolk skal ikke være snillister, sier advokat Leif Strøm. – Men psykologene må passe seg for å bli et redskap for en umenneskelig flyktningpolitikk. Det er viktig å ta vare på sin faglige integritet.

Helseattester i utlendingssaker
Publisert
1. august 2004

– Vi overprøver ikke psykologenes helseattester, sier direktør i Utlendingsnemnda, Terje Sjeggestad. Utlendingsnemda legger vekt på nær kontakt med fagfolk. Sjeggestad forteller at asylsakene kan gå sterkt inn på saksbehandlerne.

Nyheter
Publisert
1. august 2004
Nyheter
Publisert
1. juli 2004

Sider