Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

Ett av de sterkeste signalene fra årets landsmøte, var vedtaket om å sette av 500 000 kroner til årlige tariff-konferanser. Visepresident i Psykologforeningen og leder for Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget, Rune Frøyland, er svært fornøyd.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

Morten Thorsen er en dreven landsmøtedeltaker, og er opptatt av maktbalansen mellom medlemmer og ledelse. – Landsmøtet fungerte slik det skulle, sier han.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

Ingunn Skre er ansatt ved Universitetet i Tromsø. Hun brenner for dobbeltkompetanseprosjektet som skal rekruttere gode lærere i grunnutdanningen. Og hun går inn for skikkethetsvurdering av studentene.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005
Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. desember 2004

Har psykologer en kompetanse som er viktig i arbeidet med å utvikle skolen slik at ikke flere tapere blir skapt? Ja, svarte professor i pedagogikk, Peder Haug, i sitt foredrag på årets PP-konferanse i Oslo.

Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. desember 2004

Myndigheter og brukere ønsker sammenheng og helhet i behandlingssystemet. Det øker behovet for en bredere og mer fleksibel klinikerrolle. Spesialiteten i samfunns- psykologi er særlig innrettet på å gi kompetanse til å jobbe i offentlige systemer.

Nyheter
Publisert
1. desember 2004

Sider