Du er her

Nyheter

Psykologforeningens landsmøte 2019
Publisert
20. november 2019

Han vil rydde plass for mer psykologi i somatikken og mener en egen spesialitet i klinisk helsepsykologi vil være et viktig skritt på veien.

Borrik Schjødt
Nyheter
Publisert
14. november 2019

Hva er god behandling, hva skal til for å bli en god terapeut? Det bør Psykologforeningen mene noe om. Hvis ikke undergraver vi oss selv både som fagfolk og politiske aktører.

Nyheter
Publisert
11. november 2019

De 163 psykologi-studentene utdannet i Ungarn nådde ikke fram med sine krav i Oslo tingrett. Dommen virker grundig og velskrevet, mener statens advokat. Studentenes advokat varsler anke.

Nyheter
Publisert
6. november 2019

Kan samtaler om bivirkninger i terapi føre til mer kontroll i psykisk helsevern?

Nyheter
Publisert
6. november 2019

Helse- og omsorgsdepartementet vil forbedre praksisen for godkjenning av utenlandske helseutdanninger som leder til autorisasjon i Norge, men avventer resultatene av de rettslige prosessene i ESA og domstolene.

Profesjon i endring
Publisert
5. november 2019

Helsedirektoratet har akseptert noen sammensatte psykologtitler for personer uten autorisasjon som psykolog, Nå vurderer direktoratet å se på sin egen uttalelse fra september om dette på nytt.

Statsbudsjettet 2020:
Publisert
4. november 2019

Politisk ledelse i helse- og omsorgsdepartementet mener det blir feil om staten skal gi direkte utdanningstilskudd til enkeltpersoner som er ansatt i sykehus eller i privat praksis.

Profesjon i endring
Publisert
1. november 2019

Rådet for psykisk helse og Mental Helse vil fortsatt beskytte psykologtittelen. Det vil ikke Mental Helse Ungdom og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse.

Nyheter
Publisert
1. november 2019

Representanter for universitetsmiljøene vil gjøre profesjonspsykologen til «klinisk psykolog». Psykologforeningen frykter pasientforvirring og advarer mot bruk av bindestrekstitler.

Nyheter
Publisert
1. november 2019

Psykologforeningen mener det er uheldig og rettslig tvilsomt om Helsedirektoratet nå legitimerer at tittelen ´klimapsykolog´ kan benyttes av andre enn dem som er autorisert som psykolog.

Christian Zimmermann. Foto:  Arne Olav Hageberg

Sider