Du er her

Nyheter

Skarp kritikk av utviklingen innenfor psykisk helse:
Publisert
1. mai 2006

Leste du Dagbladet 9. mars? Da fikk du trolig med deg psykolog Anne Skards kronikk «Derfor forlater jeg psykiatrien». Vi møtte henne for å høre hvor skoen trykker.

Nyheter
Publisert
1. mai 2006

Særdeles og usedvanlig viktig, sa Karita Bekkemellom (Ap) da hun i slutten av mars tok imot sakkyndighetskommisjonens forslag til retningslinjer for sakkyndige i barnevernssaker.

Nye utfordringar for Psykologforeningen:
Publisert
1. mai 2006

Ingunn Skre leier arbeidsgruppa som har fått i oppgåve å spå konsekvensane av dei nye endringane i psykolog- og psykologiutdanningane.

Nyheter
Publisert
1. mai 2006

I over 10 år har Norsk forening for Psykologiske Samfunnsvitere (NPS) vore ein samlingsstad for personar med hovudfag i psykologi. No tek dei nye steg for å koma dei masterutdanna i møte.

Nyheter
Publisert
1. mai 2006

Siden 1993 har Akershus lokalavdeling av Norsk Psykologforening hatt en kollegastøttegruppe for sine medlemmer.

Nyheter
Publisert
1. april 2006
Psykologar i leiarutdanning
Publisert
1. april 2006

Dei har fått 25 000 kroner kvar av Psykologforeningen til å ta leiarutdanning. Vi møtte dei for å snakka om leiing, og kom inn på alt frå rollekonfliktar og endringsvilje til rettferd, kjønn og makt.

Hvorfor Psykologforeningen er med i Akademikerne
Publisert
1. april 2006

An-Magritt Aanonsen og Rune Frøyland vil at psykologer skal få en identitet som akademikere med både stor og liten A.

Nyheter
Publisert
1. april 2006

For første gong på ni år var fagsida i Psykologforeningen nyleg på felles seminar. Eitt av måla for seminaret var å gjera det lettare for psykologar på alle nivå å «spela ball».

Nyheter
Publisert
1. april 2006

Sider