Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
1. juni 2007

– Psykologene må arbeide der folk bor, og den psykiske og somatiske helsetjenesten må sidestilles i kommunene, sa An-Magritt Aanonsens da hun besøkte lokalavdelingen i Sogn og fjordane.

Nyheter
Publisert
1. juni 2007

En rundreise i fylket omtrent en gang i året kan være en god arbeidsmåte, mener styret i Nordlands lokalavdeling.

Pris til Psykiatrien i Vestfold HF
Publisert
28. februar 2007

Årets akuttpsykiatripris gikk til psykologspesialist Arne Repål og psykiater Helge Øi fra Psykiatrien i Vestfold HF.

Carl-Martin Borgens 90-årsjubileum
Publisert
28. februar 2007

Carl-Martin Borgen er en av pionerene innenfor norsk psykologi. Lørdag 17. februar ble han hedret med en stor jubileumsfest i Den Norske Forfatterforenings lokaler i Oslo.

Yngre Psykologers Utvalg
Publisert
28. februar 2007

Yngre Psykologers Utvalg fortsetter å arrangere psykologtreff under overskriften «å utfordre psykologrollen».

Forhandlingsbrudd
Publisert
31. januar 2007

Torsdag 18. januar tok Akademikerne Helse i overkant av 400 medlemmer ut i streik, blant dem 25 psykologer. Det er første gang på 20 år at psykologer ved norske sykehus har gått til streik.

Psykologforeningen sitt løns- og arbeidsmarknadsutval
Publisert
31. januar 2007

Mandatet til LAU er klart og greitt: å jobba for betre løns-, arbeids- og pensjonstilhøve for psykologar. Men korleis utvalet skal organiserast, er meir uklart.

Kollegastøtteordningen
Publisert
1. januar 2007

Psykologarbeid kan innebære belastninger og påkjenninger. I privatlivet kan samlivsbrudd eller rusproblemer gjøre det vanskelig å fungere. Psykologforeningens kollegastøttegrupper kan trå til for psykologer som sliter.

Nyheter
Publisert
1. desember 2006

Sosial- og helsedirektoratet vil fjerne rammeavtalen for privatpraktiserende psykologer og gjøre drastiske endringer i finansieringen.

Nyheter
Publisert
27. oktober 2006

Det første ekstraordinære landsmøte i Norsk Psykologforenings historie ble holdt på Gardermoen 17. august 2006. Hovedtemaet var de budsjettmessige konsekvensene av et eventuelt huskjøp. Her følger referatet fra Landsmøtet.

Sider