Du er her

Nyheter

Norsk Nevropsykologisk Forening
Publisert
1. september 2004

I augustnummeret kom Tidsskriftet i skade for å trykke feil informasjon om dato og tema for årsmøtet i Norsk Nevro-psykologisk Forening. Hovedtemaet for årets møte er hukommelse.Nytt i år er at deltakerne inviteres til å presentere eget materiale.

Norsk Nevropsykologisk Forening
Publisert
1. september 2004

– Arbeidet som nevropsykolog er spennende og givende. Man spiller på lag med andre faggrupper for å øke livskvaliteten til personer med mange funksjonshemninger. Det sier Sverre Andresen. Han arbeider som nevropsykolog ved Spesialsykehuset for epilepsi i Bærum, og deltar i teamet som utreder pasienter som er aktuelle for kirurgiske inngrep i hjernen for å fjerne det epilepsigivende området.

Helseattester i utlendingssaker
Publisert
1. august 2004

Fagfolk som skriver helseattester i sammenheng med utlendingssaker er ikke profesjonelle nok, mener Utlendingsnemnda. Attestene kan få store konsekvenser for dem det gjelder. I fjor kom det nye retningslinjer.

Nyheter
Publisert
1. august 2004
Nyheter
Publisert
1. august 2004

I november starter nytt videreutdanningskull i samfunnspsykologi. Videreutdanningen gir mange spennende muligheter – enten du vil arbeide i kommune eller spesialisthelsetjeneste.

Helseattester i utlendingssaker
Publisert
1. august 2004

Håkon Stenmark er psykolog ved Psykososialt team for flyktninger i Midt-Norge. Han er ikke enig i at kvaliteten på helseattestene generelt er dårlig. – Derimot er jeg mer bekymret for kvaliteten på dem som mottar attestene, sier han.

Nyheter
Publisert
1. august 2004

Fra høsten av fremstår Psykologforeningen i mer moderne drakt. En ny logo skal tas i bruk i brev, annonser, på visittkort og hjemmeside. Et drøyt halvår etter at Tidsskriftet fornyet sitt visuelle uttrykk, fullfører Psykologforeningen det store hamskiftet i form av ny logo og nye hjemmesider.

Helseattester i utlendingssaker
Publisert
1. august 2004

– Fagfolk skal ikke være snillister, sier advokat Leif Strøm. – Men psykologene må passe seg for å bli et redskap for en umenneskelig flyktningpolitikk. Det er viktig å ta vare på sin faglige integritet.

Helseattester i utlendingssaker
Publisert
1. august 2004

– Vi overprøver ikke psykologenes helseattester, sier direktør i Utlendingsnemnda, Terje Sjeggestad. Utlendingsnemda legger vekt på nær kontakt med fagfolk. Sjeggestad forteller at asylsakene kan gå sterkt inn på saksbehandlerne.

Nyheter
Publisert
1. august 2004

Sider