Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
1. desember 2004

Myndigheter og brukere ønsker sammenheng og helhet i behandlingssystemet. Det øker behovet for en bredere og mer fleksibel klinikerrolle. Spesialiteten i samfunns- psykologi er særlig innrettet på å gi kompetanse til å jobbe i offentlige systemer.

Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. oktober 2004
Nyheter
Publisert
1. oktober 2004
Nyheter
Publisert
1. oktober 2004

– Årets prisvinnere representerer et spennende og dynamisk forskningsmiljø. Svein har bygd opp dette miljøet, og fortsetter å stimulere det gjennom sin forskning, sin sjene-røsitet og evne til å fange inn unge og lovende forskere. Annika er en av dem. Hun er i dag en av våre fremste forskere.

Nyheter
Publisert
1. oktober 2004

Den 7. september fylte An-Magritt Aanonsen 60 år. Kolleger og venner, sentralstyre og sekretariat feiret henne «tre dager til ende». Romslighet,men også styrke og evne til å skjære igjennom var egenskaper de trakk frem. I november stiller hun til gjenvalg som leder av Psykologforeningen.

Norsk Nevropsykologisk Forening
Publisert
1. september 2004

– Det er en økende forståelse for nevropsykologiske aspekter ved psykiske lidelser. Tradisjonell psykologisk forståelse blir i dag utfordret. Vi må tenke nytt i forhold til behandlingstilbudet vi gir, sier Knut Hestad og Sverre Andresen i Norsk Nevropsykologisk Forening.

Norsk Nevropsykologisk Forening
Publisert
1. september 2004

I augustnummeret kom Tidsskriftet i skade for å trykke feil informasjon om dato og tema for årsmøtet i Norsk Nevro-psykologisk Forening. Hovedtemaet for årets møte er hukommelse.Nytt i år er at deltakerne inviteres til å presentere eget materiale.

Sider