Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
1. mai 2006

I over 10 år har Norsk forening for Psykologiske Samfunnsvitere (NPS) vore ein samlingsstad for personar med hovudfag i psykologi. No tek dei nye steg for å koma dei masterutdanna i møte.

Nyheter
Publisert
1. mai 2006

Siden 1993 har Akershus lokalavdeling av Norsk Psykologforening hatt en kollegastøttegruppe for sine medlemmer.

Nyheter
Publisert
1. april 2006
Psykologar i leiarutdanning
Publisert
1. april 2006

Dei har fått 25 000 kroner kvar av Psykologforeningen til å ta leiarutdanning. Vi møtte dei for å snakka om leiing, og kom inn på alt frå rollekonfliktar og endringsvilje til rettferd, kjønn og makt.

Hvorfor Psykologforeningen er med i Akademikerne
Publisert
1. april 2006

An-Magritt Aanonsen og Rune Frøyland vil at psykologer skal få en identitet som akademikere med både stor og liten A.

Nyheter
Publisert
1. april 2006

For første gong på ni år var fagsida i Psykologforeningen nyleg på felles seminar. Eitt av måla for seminaret var å gjera det lettare for psykologar på alle nivå å «spela ball».

Nyheter
Publisert
1. april 2006
Nyheter
Publisert
1. mars 2006

– Jeg vil bli brukt enda bedre, sa psykolog Svein Øverland til Stortingets Helse- og omsorgskomite.

Nyheter
Publisert
1. februar 2006

Liv Jørgensen har fått seg ein jobb det er vits i. Ho skal påverka media og halda oppe presset mot politikarar og forvalting. Målet er å gjera Norsk Psykologforening til ein endå viktigare samfunnsaktør.

Nyheter
Publisert
1. februar 2006

Samfunnskontakt Liv Jørgensen kjem til å jobba tett saman med presidenten i Psykologforeininga. An-Margritt Aanonsen har lenge ønskt seg ein slik samarbeidspartnar.

Sider