Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
1. april 2008

Den 18. februar var lederne i lokalavdelingene samlet til møte med president og visepresidenter i Psykologforeningens lokaler. En styrking av demokratiet i foreningen, mener møtedeltakerne.

Impuls med nytt temanummer
Publisert
11. februar 2008

Siste utgave av psykologitidsskriftet Impuls er viet fagfeltet traumepsykologi. Gjennom 13 bidrag fra både klinisk og vitenskapelig hold ønsker vi å gi en status presens for tendensene på dette motsetningsfylte feltet.

Nyheter
Publisert
11. februar 2008
Nyheter
Publisert
11. februar 2008
Nyheter
Publisert
11. februar 2008
Nyheter
Publisert
11. februar 2008
Nyheter
Publisert
11. februar 2008

Etter to dagers forhandlinger kom den nye hovedavtalen for helseforetakene på plass, gjeldende fra 1. januar og ut 2011. Forhandlingene var preget av god fremdrift og ønske om å finne gode løsninger, og Psykologforeningen er godt fornøyd med både prosess og resultat.

Tidsskriftet oppfordrer
Publisert
11. februar 2008

Tidsskrift for Norsk Psykologforening vil hver måned tilby leserne et mangfold av tekster, temaer og vinklinger. Mangfoldet avspeiles gjennom ulike vignetter og stoffområder, med fagartiklene som selveste flaggskipet.

Nyheter
Publisert
5. januar 2008

Fredag 23. november ble han valgt til president i Norsk Psykologforening. Mandagen etter var Tor Levin Hofgaard på plass i sekretariatet, for å lede foreningens forberedelser til møte med helseministeren samme uke.

Nyheter
Publisert
5. januar 2008

Landsmøtet i november var et veiskille i Psykologforeningens historie så langt. An-Magritt Aanonsen valgte å gå av, etter tolv år som president. To presidentkandidater stilte til valg etter en hektisk valgkamp.

Sider