Du er her

Nyheter

Tv-aksjonen 2008
Publisert
1. august 2008

Alle born i Noreg vil til hausten bli gjort merksame på rusproblematikk.

Sykmeldingsretten
Publisert
1. august 2008

Opp mot fem hundre psykologer vil fra nyttår kunne sette sin historiske signatur på en sykmelding. Den nye ordningen har fått sterk tilslutning i høringsrunden, så her er det bare å brette opp ermene. Mye skal på plass innen 1. januar.

Nyheter
Publisert
1. juli 2008

Interessegruppen for privatpraktiserende psykologer trapper opp aktiviteten. Nå er også medlemsregisteret på plass, og gruppen kan ønske sitt aller første betalende medlem velkommen!

Nyheter
Publisert
1. juli 2008

Interessegruppen for privatpraktiserende psykologer trapper opp aktiviteten. Nå er også medlemsregisteret på plass, og gruppen kan ønske sitt aller første betalende medlem velkommen!

Psykologistudenter inviterer:
Publisert
2. juni 2008

Psykologistudentene Evelyn Andersson og Henrik Kamphus Nilsen savner mer åpenhet og debatt. Dermed inviterer de til «Labyrint», en splitter ny møteplass for fri dialog mellom ansatte og studenter ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Gjennombrudd
Publisert
1. mai 2008

Fra januar 2009 vil psykologer kunne sykmelde sine pasienter. Gleden er stor i Psykologforeningen sentralt og i de to lokalavdelingene som skal praktisere forsøksordningen.

Nordisk presidentsamling
Publisert
1. mai 2008

Temperaturen steg flere hakk da dagens heteste tema kom på bordet: Den amerikanske psykologforeningens problematiske forhold til tortur.

Jobber du i kommunen?
Publisert
1. mai 2008

Det nye nettverket for kommunepsykologer er i ferd med å finne formen. Da nettverket sist møttes i Psykologforeningen, var det særlig kommunepsykologrollens muligheter og utfordringer som sto på dagsorden.

Nyheter
Publisert
1. mai 2008

Første kull på et lederkurs skreddersydd for psykologer møttes i mars. – Dette kurset hadde jeg ventet på, sier kursdeltaker Anne Marie Sand Bakken, som satte pris på å diskutere lederutfordringer med likesinnede.

Nyheter
Publisert
1. mai 2008

Kvalitet i behandlingen var tema på Hedmarkavdelingens årlige fagseminar på Hamar. Endring hos klienten kan måles, og bør være et sentralt kriterium på kvalitet, utfordret foreleser Morten Anker.

Sider