Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
3. februar 2016

På Psykologforeningens landsmøte kan det bli flere kandidater å velge mellom til vervet som visepresident. Det er verre å finne folk til Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker.

Nyheter
Publisert
4. desember 2015

Stadig flere psykologer er synlige i media, enten som ekspertkilder eller rådgivere i tv-produksjoner. Det siste året har faglig uenighet om psykologens offentlige rolle blitt heftig debattert.

Nyheter
Publisert
4. desember 2015

Psykologer skal skape folkehelse i kommunene, ikke bare kurerer individer, mener Tor Levin Hofgaard.

Nyheter
Publisert
4. november 2015

President Gøran Gundersen mener Psykologiforbundet har en medlemspraksis som utrangerer Psykologforeningen.

Nyheter
Publisert
5. oktober 2015

Norsk psykologforening ønsker ikke at Psykologiforbundet blir representert i internasjonal sammenslutning av psykologer.

Nyheter
Publisert
5. oktober 2015

Kirsten Rasmussen satt i juryen som tildeler Bjørn Christiansens minnepris. Hun var uenig i flertallets avgjørelse.

Nyheter
Publisert
5. oktober 2015

– Barn må få komme fram med hvordan de selv opplever å ha ADHD, sier Aina Olsvold. Nylig fikk hun pris for beste vitenskapelige artikkel i Psykologtidsskriftet.

Nyheter
Publisert
5. oktober 2015
Nyheter
Publisert
2. september 2015

– Politisk arbeid i Mental Helse reddet livet mitt, sier Odd Volden.

Nyheter
Publisert
2. september 2015

– Er du marginalisert, blir troen på at din stemme betyr noe, tilsvarende lav, sier Mette Ellingsdalen.

Sider