Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
1. desember 2016

Stadig flere varslere møter negative reaksjoner og søker hjelp. Lærer Håkon Hubred klarte seg uten piller og psykolog.

Nyheter
Publisert
1. desember 2016

Fagfolk i rusfeltet støtter at rusavhengige skal få helsehjelp, ikke straff. Psykologspesialist Jon Siverts vil avkriminalisere tyngre narkotiske stoffer.

Nyheter
Publisert
2. november 2016

Bjørknes Høyskole endret informasjon om psykologutdanning i utlandet på oppfordring fra Helsedirektoratet.

Nyheter
Publisert
2. november 2016

Det internasjonale psykologsamfunnet har blitt enige om grunnleggende kompetansemål for psykologer.

Statsbudsjettet 2017
Publisert
2. november 2016

Det trengs mer enn psykologkompetanse og innføring av pakkeforløp i psykisk helsefelt, mener Rådet for psykisk helse.

Nyheter
Publisert
4. september 2016
Nyheter
Publisert
4. september 2016

I psykisk helsevern har brukaren fått status som ekspert på seg sjølv. Det har ikkje alltid vore slik, noe psykiatrisk sjukepleiar Åsta-Synnøve Myhre kan vitne om.

Nyheter
Publisert
4. september 2016

Døve og hørselshemmede med tegnspråk som førstespråk får ikke tilpasset utredning. Det vil to psykologer gjøre noe med.

Nyheter
Publisert
2. september 2016

Psykolog som ønsker MDMA og psykedelika i behandling av psykiske lidelser, løftes frem på psykologikongress. Det kan Psykologforeningen tjene på, ifølge omdømmeekspert.

Årets doktorgrad:
Publisert
2. september 2016

– Det mangler spesialiserte behandlingstilbud for torturoverlevere, sier psykolog og postdoktor Joar Øveraas Halvorsen.

Sider