Du er her

Nyheter

Psykologforeningens landsmøte 2019
Publisert
21. november 2019

Psykologforeningen vil forby beltelegging av barn og unge mellom 16 og 18 år i psykisk helsevern, og mener forbudet bør gjøres gjeldende umiddelbart.

Psykologforeningens landsmøte 2019
Publisert
20. november 2019

Psykologforeningens landsmøte vedtok med overveldende flertall å innlemme klinisk helsepsykologi som ny spesialitet i foreningens spesialistutdanning.

Psykologforeningens landsmøte 2019
Publisert
20. november 2019

I dag starter landsmøtet i Norsk psykologforening. 69 av de 100 delegatene som er samlet i Sandefjord, er på landsmøte for første gang.

Psykologforeningens landsmøte 2019
Publisert
20. november 2019

Han vil rydde plass for mer psykologi i somatikken og mener en egen spesialitet i klinisk helsepsykologi vil være et viktig skritt på veien.

Borrik Schjødt
Nyheter
Publisert
14. november 2019

Hva er god behandling, hva skal til for å bli en god terapeut? Det bør Psykologforeningen mene noe om. Hvis ikke undergraver vi oss selv både som fagfolk og politiske aktører.

Nyheter
Publisert
11. november 2019

De 163 psykologi-studentene utdannet i Ungarn nådde ikke fram med sine krav i Oslo tingrett. Dommen virker grundig og velskrevet, mener statens advokat. Studentenes advokat varsler anke.

Nyheter
Publisert
6. november 2019

Kan samtaler om bivirkninger i terapi føre til mer kontroll i psykisk helsevern?

Nyheter
Publisert
6. november 2019

Helse- og omsorgsdepartementet vil forbedre praksisen for godkjenning av utenlandske helseutdanninger som leder til autorisasjon i Norge, men avventer resultatene av de rettslige prosessene i ESA og domstolene.

Profesjon i endring
Publisert
5. november 2019

Helsedirektoratet har akseptert noen sammensatte psykologtitler for personer uten autorisasjon som psykolog, Nå vurderer direktoratet å se på sin egen uttalelse fra september om dette på nytt.

Statsbudsjettet 2020:
Publisert
4. november 2019

Politisk ledelse i helse- og omsorgsdepartementet mener det blir feil om staten skal gi direkte utdanningstilskudd til enkeltpersoner som er ansatt i sykehus eller i privat praksis.

Sider