Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. oktober 2004

– Årets prisvinnere representerer et spennende og dynamisk forskningsmiljø. Svein har bygd opp dette miljøet, og fortsetter å stimulere det gjennom sin forskning, sin sjene-røsitet og evne til å fange inn unge og lovende forskere. Annika er en av dem. Hun er i dag en av våre fremste forskere.

Nyheter
Publisert
1. oktober 2004

Den 7. september fylte An-Magritt Aanonsen 60 år. Kolleger og venner, sentralstyre og sekretariat feiret henne «tre dager til ende». Romslighet,men også styrke og evne til å skjære igjennom var egenskaper de trakk frem. I november stiller hun til gjenvalg som leder av Psykologforeningen.

Nyheter
Publisert
1. oktober 2004
Nyheter
Publisert
1. oktober 2004
Norsk Nevropsykologisk Forening
Publisert
1. september 2004

– Det er en økende forståelse for nevropsykologiske aspekter ved psykiske lidelser. Tradisjonell psykologisk forståelse blir i dag utfordret. Vi må tenke nytt i forhold til behandlingstilbudet vi gir, sier Knut Hestad og Sverre Andresen i Norsk Nevropsykologisk Forening.

Norsk Nevropsykologisk Forening
Publisert
1. september 2004

I augustnummeret kom Tidsskriftet i skade for å trykke feil informasjon om dato og tema for årsmøtet i Norsk Nevro-psykologisk Forening. Hovedtemaet for årets møte er hukommelse.Nytt i år er at deltakerne inviteres til å presentere eget materiale.

Norsk Nevropsykologisk Forening
Publisert
1. september 2004

– Arbeidet som nevropsykolog er spennende og givende. Man spiller på lag med andre faggrupper for å øke livskvaliteten til personer med mange funksjonshemninger. Det sier Sverre Andresen. Han arbeider som nevropsykolog ved Spesialsykehuset for epilepsi i Bærum, og deltar i teamet som utreder pasienter som er aktuelle for kirurgiske inngrep i hjernen for å fjerne det epilepsigivende området.

Helseattester i utlendingssaker
Publisert
1. august 2004

Fagfolk som skriver helseattester i sammenheng med utlendingssaker er ikke profesjonelle nok, mener Utlendingsnemnda. Attestene kan få store konsekvenser for dem det gjelder. I fjor kom det nye retningslinjer.

Nyheter
Publisert
1. august 2004

Sider