Du er her

Nyheter

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

En viktig debatt på landsmøtet dreide seg om Psykologforeningens organisering på lønns- og arbeidsmarkedsfeltet. Arne Holen fra Hordalandsavdelingen engasjerte seg sterkt i diskusjonen, og Tidsskriftet ba ham kommentere landsmøtets vedtak.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

Ett av de sterkeste signalene fra årets landsmøte, var vedtaket om å sette av 500 000 kroner til årlige tariff-konferanser. Visepresident i Psykologforeningen og leder for Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget, Rune Frøyland, er svært fornøyd.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

Morten Thorsen er en dreven landsmøtedeltaker, og er opptatt av maktbalansen mellom medlemmer og ledelse. – Landsmøtet fungerte slik det skulle, sier han.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

Ingunn Skre er ansatt ved Universitetet i Tromsø. Hun brenner for dobbeltkompetanseprosjektet som skal rekruttere gode lærere i grunnutdanningen. Og hun går inn for skikkethetsvurdering av studentene.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005
Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. desember 2004

Myndigheter og brukere ønsker sammenheng og helhet i behandlingssystemet. Det øker behovet for en bredere og mer fleksibel klinikerrolle. Spesialiteten i samfunns- psykologi er særlig innrettet på å gi kompetanse til å jobbe i offentlige systemer.

Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. desember 2004
Nyheter
Publisert
1. desember 2004

Sider