Du er her

Nyheter

Forhandlingene med NAVO
Publisert
1. desember 2005
Psykologane skal bli betre pedagogar
Publisert
1. desember 2005

– Psykologar ser fram til å kunne utvikle seg både fagleg og pedagogisk, og det er inspi-rerande for meg, seier Ingvild Skinstad Fossum, spesialrådgjevar som skal jobbe med kurs og utdanning. Når ho treffer psykologar og fortel kva ho jobbar med, får ho mykje respons.

Seniorpolitikk
Publisert
1. november 2005

Seniorpsykologene er blitt en stor gruppe innenfor Norsk Psykologforening. De har mye kunnskap og lang erfaring som de gjerne vil dele både med yngre kolleger og samfunnet for øvrig.

Nyheter
Publisert
1. november 2005

Hvordan er det med inspirasjonen og tiltakslysten i Psykologforeningens lokallag? I Nordland fylke har engasjementet vært noe nedtonet. Å rekruttere styremedlemmer har ikke vært lett. Med ny styreleder og flere nye medlemmer ble det behov for å tenke nytt. Da kom ideen om å foreta en reise i fylket.

Streik?
Publisert
1. november 2005
Nyheter
Publisert
1. oktober 2005

Å være lønnsforhandler lokalt for psykologene oppleves som lærerikt og krevende. De to forhandlingslederne Nina Karoliussen ved Helgelandssykehuset HF og Pål Iversen fra Helse Førde HF har sittet ved forhandlingsbordet for første gang. Begge er motivert for å kjempe for psykologenes lønnskrav ved neste forhandlinger.

Nyheter
Publisert
1. september 2005

NRKs TV-aksjon 23. oktober 2005 går til FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – sitt internasjonale arbeid mot vold mot kvinner. FOKUS har knyttet til seg 64 utvalg og organisasjoner, blant annet Psykologforeningens kvinne- og mannspolitiske utvalg.

Nyheter
Publisert
1. august 2005

Akershus lokalavdeling prøver nå ut en arbeidsmodell hvor alle medlemsmøter blir lagt til tre regioner. Bare årsmøtet blir felles møtepunkt. – Målet er økt engasjement og aktivitet, sier Janjan Struijk.

Nyheter
Publisert
1. august 2005
Positiv psykologi
Publisert
1. juli 2005

Positiv psykologi er temaet for høstens psykologikongress, og den amerikanske psyko-logen Martin Seligman holder åpningsforedraget. Han regnes som en av verdens mest innflytelsesrike psykologer.

Sider