Du er her

Nyheter

Hvorfor Psykologforeningen er med i Akademikerne
Publisert
1. april 2006

An-Magritt Aanonsen og Rune Frøyland vil at psykologer skal få en identitet som akademikere med både stor og liten A.

Nyheter
Publisert
1. april 2006

For første gong på ni år var fagsida i Psykologforeningen nyleg på felles seminar. Eitt av måla for seminaret var å gjera det lettare for psykologar på alle nivå å «spela ball».

Nyheter
Publisert
1. mars 2006

– Jeg vil bli brukt enda bedre, sa psykolog Svein Øverland til Stortingets Helse- og omsorgskomite.

Nyheter
Publisert
1. februar 2006

Liv Jørgensen har fått seg ein jobb det er vits i. Ho skal påverka media og halda oppe presset mot politikarar og forvalting. Målet er å gjera Norsk Psykologforening til ein endå viktigare samfunnsaktør.

Nyheter
Publisert
1. februar 2006

Samfunnskontakt Liv Jørgensen kjem til å jobba tett saman med presidenten i Psykologforeininga. An-Margritt Aanonsen har lenge ønskt seg ein slik samarbeidspartnar.

Nyheter
Publisert
1. januar 2006

– Norske psykologer må kunne mer om menneskerettighetene. De er helt nødvendige tillegg til våre fagetiske regler, sier psykolog Nora Sveaass. Hun ble nylig valgt til nytt medlem i FNs torturkomité, som skal overvåke at torturkonvensjonen ikke brytes.

Nyheter
Publisert
1. januar 2006
Forhandlingene med NAVO
Publisert
1. desember 2005
Psykologane skal bli betre pedagogar
Publisert
1. desember 2005

– Psykologar ser fram til å kunne utvikle seg både fagleg og pedagogisk, og det er inspi-rerande for meg, seier Ingvild Skinstad Fossum, spesialrådgjevar som skal jobbe med kurs og utdanning. Når ho treffer psykologar og fortel kva ho jobbar med, får ho mykje respons.

Nyheter
Publisert
1. desember 2005

Sider