Du er her

Kutter ikke klimautslipp for enhver pris

MOBILUTSLIPP En naturlig oppfølging av klimaregnskapet vil være å se nærmere på forbruk av eksempelvis mobiltelefoner, som bidrar vesentlig til klimautslipp når de blir produsert. I Dhaka i Bangladesh jobber denne mannen og kvinnen med å plukke ut deler s
MOBILUTSLIPP En naturlig oppfølging av klimaregnskapet vil være å se nærmere på forbruk av eksempelvis mobiltelefoner, som bidrar vesentlig til klimautslipp når de blir produsert. I Dhaka i Bangladesh jobber denne mannen og kvinnen med å plukke ut deler som kan gjenbrukes fra brukte mobiltelefoner. Foto: Alamy Stock Photo/Zakir Hossain Chowdhury

Klimahensyn må ikke stå i veien for foreningens formål, mener Håkon Skard og lover ikke heldigital spesialistutdanning.

Publisert
1. desember 2020
Emner

Psykologforeningens sentralstyre vedtok i begynnelsen av november å bestille klima­regnskap – en oversikt over hvordan virksom­heten påvirker klimaet omregnet i utslipp av CO2-ekvivalenter. Vedtaket er forankret i lands­møtet 2019, der klimaspørsmål stod på dagsor­denen, og der det ble vedtatt å opprette et eget klimautvalg.

Psykologpresident Håkon Skard sier vedta­ket om klimaregnskapet er et uttrykk for at Psy­kologforeningen tar klimatrusselen på alvor.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 12, 2020, side 874-875

Kommenter denne artikkelen