Du er her

Arnhild Lauveng er utpekt til ny vise­president i Norsk psykologforening

På et ekstraordinært møte i Psykologforeningens sentralstyre 6. april ble Arnhild Lauveng utpekt til visepresident for fag og profesjonspolitikk. Ikke alle lokallag har vært enig i prosessen.

Publisert
6. april 2020
Arnhild Lauveng er ny visepresident for fag og profesjonspolitikk.

Styreleder i Hedmark lokalavdeling, Lene Engen Kleppe, skriver i en e-post til Psykologtidsskriftet at lokalavdelingen ønsket seg et demokratisk valg av ny visepresident.

– Det er vår oppfatning at et ekstraordinært landsmøte kunne vært gjennomført digitalt, noe vi meldte til valgkomiteen. Vi kommer uansett til å stille oss bak sentralstyrets beslutning, skriver Engen Kleppe.

Lokalavdelingen i Hedmark hadde nominert Heidi Wittrup Djup som sin visepresident-kandidat.

Ønsket annen kandidat

Det er Psykologforeningens valgkomité som har hatt ansvar for å administrere prosessen der lokallagene ble bedt om å nominere kandidater innen 7. februar. Tre kandidater ble foreslått, og etter en intervjurunde med kandidatene, innstilte valgkomiteen altså Arnhild Lauveng. Lokalavdelingene ble deretter bedt om å melde tilbake a) om de støttet kandidaten, og b) om de hadde vektige innsigelser mot innstillingen. Uenighet om prosessen fikk to av lokallagene til å avstå fra å stemme. Én lokalavdeling ønsket å støtte en annen kandidat, heter det på Psykologforeningens nettside.

Det har foreløpig ikke lykkes Psykologtidsskriftet å komme i kontakt med valgkomiteens ledelse for en kommentar.

Brenner for de alvorligst syke

Den nye visepresidenten har tidligere uttalt til Psykologtidsskriftet at hun brenner for de alvorlig syke pasientene, og at hun derfor er spesielt opptatt av samhandling mellom tjenestenivåene. Samhandling var et sentralt element da hun satt i utvalget som la fram forslag til ny tvangsbegrensningslov i juni 2019. «Førstelinjen vil kunne spille en sentral rolle i arbeidet for å unngå unødig tvang. Det er der folk bor vi må legge til rette for en livskvalitet som gjør tvang overflødig», har Lauveng uttalt.

Lauveng har forskningskompetanse og erfaringskompetanse og har skrevet en rekke bøker. Hun er utdannet cand. psychol. ved Universitetet i Oslo i 2003, og tok doktorgraden i 2017 ved det medisinsk fakultet ved samme universitet.

Lauveng er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og jobber i dag som seniorrådgiver/forsker ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i 80 prosent stilling.

Arbeidet med å skaffe nye visepresident ble iverksatt etter at Heidi Svendsen Tessand valgte å trekke seg etter landsmøtet i november 2019. Lauveng ble foreslått av lokallagene i Akershus og Sogn og Fjordane.

Kommenter denne artikkelen