Du er her

Vurderer nye videoverktøy

Birgitte Jensen Egset. Foto: Direktoratet for e-helse.
Juridisk direktør i Direktoratet for e-helse, Birgitte Jensen Egset. Foto: Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse kommer i løpet av uka med råd om hvilke løsninger for videokonsultasjon som kan være aktuelle for psykologer og annet helsepersonell. 

Publisert
17. mars 2020
Emner

– På grunn av koronapandemien gjør vi nå en vurdering av andre videokonsultasjonsverktøy enn de som til nå er tilgjengelig i Helsenettet, sier juridisk direktør i Direktoratet for e-helse, Birgitte Jensen Egset, til Psykologtidsskriftet.

Skype for business

Hun opplyser at Skype for business er blant løsningene som blir vurdert. Skype for business er en del av Office-pakka og dermed lett tilgjengelig, også for mange psykologer.

Egset sier at Direktoratet normalt ikke gir anbefalinger om spesifikke løsninger som tilbys kommersielt.

– I den spesielle situasjonen vi nå er i, gjør vi risikovurderinger som helsepersonell kan støtte seg til når de skal velge løsning for videokonsultasjon. Det vi ser på nå, er om det i den særskilte situasjonen som nå har oppstått, kan være aktuelt å anbefale noen konkrete løsninger forutsatt at de oppfyller tekniske minimumskrav, er i alminnelig bruk og er enkle og gratis for innbygger. Anbefalingen vil være tidsbegrenset til koronapandemien, sier hun.

Egset understreker at det er helsepersonellet selv som er dataansvarlig, og som må vurdere om løsningene de tar i bruk er forsvarlige.

I den spesielle situasjonen vi nå er i, gjør vi risikovurderinger som helsepersonell kan støtte seg til når de skal velge løsning for videokonsultasjon.

Birgitte Jensen Egset

Høyeste prioritet

– Arbeidet har høyeste prioritet fordi videkonsultasjoner ses på som et svært viktig smitteverntiltak, sier hun.

Kaja Betin. Foto: Per Halvorsen
Kaja Betin. Foto: Per Halvorsen

I samarbeid med øvrige helsemyndigheter håper Direktoratet for e-helse  å kunne presentere en oppdatert liste med anbefalte videkonsultasjonsverktøy i løpet av inneværende uke .

Kaja Betin, leder for Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk) er glad for at myndighetene nå kommer på banen med føringer for hva slags videokonsultasjonsverktøy som psykologer kan ta i bruk.

Stor etterspørsel

Hun sier koronapandemien gjør at helsevesenet antagelig kommer til å måtte tilby avstandsoppfølging i lang tid fremover, en situasjon som har resultert i stor etterspørsel etter kvalitetssikrede digitale verktøy blant psykologer som driver privat praksis.

Koronapandemien gjør at helsevesenet antagelig kommer til å måtte tilby avstandsoppfølging i lang tid fremover

Kaja Betin

Behovet ble ikke mindre av at Helsedirektoratet om kvelden søndag 15. mars vedtok stenging av en rekke virksomheter, deriblant psykologer i offentlig og privat regi, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern. Vedtaket er senere presisert.

Ønsker seg eget «svanemerke»

Betin sier det kan være vanskelig for små helsevirksomheter, som privatpraktiserende psykologer, å få oversikt over hvilke krav som gjelder, eksempelvis på personvernområdet.

– Vi ønsker oss at helsemyndighetene på sikt gjør vurderinger av både apper, videoer etc. slik at de kan komme inn under en merkeordning etter inspirasjon fra det såkalte Svanemerket, som gir forbrukere troverdig og ikke-kommersiell iformasjon om hvorvidt ulike produkter ivaretar miljøhensyn. En tilsvarende sertifiseringsordning trenger vi for digitale verktøy som psykologer og annet helsepersonell benytter seg av for å kunne yte nødvendig helsehjelp, sier hun.

Kommenter denne artikkelen