Du er her

– Alvorlig for pasienter og ansatte

TOMME GATER OG TOMME PSYKOLOGKONTOR byr på problemer for de største private psykologaktørene i Norge.

Halvannen uke etter at private psykologaktører ble tatt som virusgisler, stiger bekymringen både for utsatte pasientgrupper og egne ansatte.

Publisert
23. mars 2020
Anne Hilde Vassbø Hagen. Foto: IPR
Anne Hilde Vassbø Hagen. Foto: IPR

Daglig leder for Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR), Anne Hilde Vassbø Hagen, sier hun er aller mest bekymret for sakkyndighetsarbeidet.
– Vi får ikke gjennomført hjemmeobservasjon. Og det sier seg selv at det ikke er mulig å bruke telefon eller video i samtale med barn. Vi må møte dem under fire øyne. Det innebærer at vi risikerer at barns belastninger varer lenger enn godt er fordi utredningsarbeidet trekker ut og rettsbehandling av omsorgssituasjonen blir utsatt, sier hun til Psykologtidsskriftet.

Vi risikerer at barns belastninger varer lenger enn godt er fordi utredningsarbeidet trekker ut og rettsbehandling av omsorgssituasjonen blir utsatt

Anne Hilde Vassbø Hagen

Færre henvisninger

Også for andre pasientgrupper slår koronaen inn. Vassbø Hagen forteller at mange pasienter har avlyst terapi enten fordi de selv er syke, fordi de må prioritere omsorgsoppgaver, eller fordi det ikke er praktisk mulig for dem å gjennomføre videoterapi der de oppholder seg.

IPR har til sammen 60 psykologer på fulltid og kveldstid i drift i Bergen og Oslo. I Bergen tilbyr de blant annet arbeidsrettet behandling av pasienter med angst og depresjon på oppdrag fra Helse Vest. Nå er det færre henvisninger enn før.
– Det kan ha å gjøre med at de ulike henvisende leddene i systemet, for eksempel fastlegene, er overbelastet med andre ting. Det er for tidlig å si noe sikkert, påpeker hun.

Permitteringer

IPR-lederen sier at situasjonen også er alvorlig for psykologene som er tilknyttet IPR-miljøet som enkeltmannsforetak eller eget AS.
– De står selv ansvarlig for egen inntekt og mister ukentlig flere tusen kroner i inntjening. Hjelpetiltakene som er vedtatt av myndighetene, hjelper bare et stykke på vei og dekker knapt utgiftene til husleie og andre driftskostnader, påpeker hun.

Vassbø Hagen forteller at det bare er administrasjonspersonalet som er fast ansatt i IPR. Til nå er det gjennomført permitteringer tilsvarende 2,65 stillinger.
– Vi har flere ansatte enn administrasjonspersonale, som forskere, ledelse, fagsjef og ansatte i prosjektstillinger. Er situasjonen uforandret etter sommeren, må vi vurdere ytterligere permitteringer og i verste fall oppsigelser, sier hun.

Faktisk nedgang

Pål-Erling Anonsen. Foto: Favne Psykologbistand
Pål-Erling Anonsen. Foto: Favne Psykologbistand

Daglig leder Pål- Erling Anonsen i den private psykologklinikken Favne Psykologbistand * sier virkningen av viruset kom ganske umiddelbart.
– Vi har opplevd faktisk nedgang i pasienttilstrømningen i uka som gikk. Det er logisk når vi vet at manges hverdagssituasjon har blitt såpass destabilisert av bekymringer for jobb og økonomi. Vedtaket om stengning av barnehage og skole har også gjort det utfordrende for mange å benytte seg av videokonsultasjoner fra hjemmet, sier han.
 
For dette er den nye psykologhverdagen også i Favne: All pasientkontakt foregår gjennom video.
– Vi hadde mulighet til å starte opp raskt med videokonsultajoner fordi vi allerede hadde ett år bak oss med planlegging for overgang til nye teknologiske behandlingsløsninger og satsning på videoterapi, opplyser Anonsen.
 
Hans bekymring retter seg først og fremst mot sårbare pasientgrupper, eksempelvis personer med traumeproblematikk, som ikke har oppholdstillatelse i Norge, og er avhengig av tolk. Favne-psykologene behandler flere slik pasienter på oppdrag fra bydeler i Oslo.
– Vi har en løsning også for disse pasientene, men er avhengig av at teknologien også er på plass i den andre enden, sier han.

Vi må redusere driften noe. Alle skal fortsatt ha noe å gjøre, men i redusert stilling

Pål-Erling Anonsen


I Favne er det 13 psykologer som er ansatt på fulltid. Noe av det viktigste nå, er ifølge Anonsen å tilpasse seg slik at bedriften overlever og at alle ansatte har en jobb å komme tilbake til når koronaviruset er stabilisert. 
– Det skal vi klare.  Vi må redusere driften noe. Alle skal fortsatt ha noe å gjøre, men i redusert stilling. 

Krevende utfordringer

Ingrid Ottesen. Foto: Bjørnson Organisasjonspsykologene
Ingrid Ottesen. Foto: Bjørnson Organisasjonspsykologene

Daglig leder Ingrid Ottesen i Bjørnson organisasjonspsykologene i Stavanger sier at koronaviruset har fått konsekvenser både for kundene og dermed for psykologbedriften som sådan.
– Mange av våre kunder både i privat og offentlig sektor står i krevende utfordringer i disse dager. Det slår selvsagt også inn på vår ordretilgang. Vi er i tett dialog med kundene for å få en oversikt over situasjonen og hvordan vi skal få gjennomført oppdragene vi har avtalt med dem, sier hun.

Ottesen forteller om oppdrag som allerede har falt bort, men sier det er for tidlig å si noe konkret om de økonomiske konsekvensene. Hun mener imidlertid det vil være større behov enn noensinne i tiden som kommer for kompetanse innen ledelse, organisasjon og endring.

Men vil kundegrunnlaget være der?
– Ja, behovet for våre tjenester har aldri vært større enn det er nå. Både i offentlige og private virksomheter. At ledere og ledergrupper tar med seg en grunnleggende forståelse for psykologi inn i sine lederoppgaver vil være avgjørende både for å lykkes med utfordringene som de står overfor, og for å ivareta folk på en god måte.   

Mange av våre kunder både i privat og offentlig sektor står i krevende utfordringer i disse dager. Det slår selvsagt også inn på vår ordretilgang.

Ingrid Ottesen

Fra myndighetene er det satt i gang ulike tiltak for å gjøre det enklere for private virksomheter, i hvor stor grad mener du disse avhjelper situasjonen?
– Det gjenstår å se hvordan dette blir i praksis. I tillegg er det i stor grad bankene som vil forvalte dette på vegne av myndighetene. For den umiddelbare likviditetskrisen som mange virksomheter befinner seg i, blir tidsfaktoren avgjørende for mange selskapers mulighet til å overleve.  

 

* Psykologtidsskriftets fagredaktør Ida Holth jobber på timebasis hos Favne Psykologbistand én kveld i uken.

Kommenter denne artikkelen