Du er her

Psykolog­foreningens nye klimageneral

Tommy Sotkajærvi
Tommy Sotkajærvi er oppnevnt til leder for Psykologforeningens nye klimautvalg. Foto: Fartein Rudjord

Tommy Sotkajærvi, nyslått leder for Psykologforeningens klimautvalg: – På høy tid at foreningen engasjerer seg i klimaspørsmål.

Publisert
28. februar 2020
Emner

Psykologforeningens klimautvalg er flere skritt nærmere operativ modus etter at sentralstyret oppnevnte utvalgsmedlemmene på sitt møte 27. februar. Ikke overraskende er det primus motor for etablering av klimautvalget, Tommy Sotkajærvi, som er utpekt til leder. Han sier til Psykologtidsskriftet at han ser fram til å utarbeide en tydeligere klimaprofil for foreningen sammen med utvalgets øvrige medlemmer.

– Det er naturlig at helseprofesjonene står fram som en troverdig kunnskapsformidler om hvordan klimaendringer påvirker helse og levekår. Et viktig mål må være å bli en sentral premissleverandør for politiske valg som reduserer negative psykiske helsekonsekvenser av klimakrisen, sier han.

Han ser også for seg at klimautvalget kan ta ordet i den offentlige debatten om hva som skal til for at enkeltindivider og grupper skal kunne ta mer bærekraftige valg.

– Klimaendringene er et problem skapt av menneskelig atferd, og menneskelig atferd kan løse problemet. Psykologifaget representerer den største basen av kunnskap om hvordan vi kan endre atferd. Dette kunnskapsgrunnlaget er det naturlig at klimautvalget tar utgangspunkt i, sier Sotkajærvi.

Han mener det er på høy tid at Psykologforeningen engasjerer seg i klimaspørsmål, slik mange av medlemsorganisasjonene i Akademikerne allerede har gjort.

– Hvordan vil medlemmene merke at de nå har fått et operativt klimautvalg?

– Det ligger i mandatet at vi også skal vurdere hvordan Psykologforeningen som organisasjon kan legge til rette for å redusere sitt eget klimaavtrykk. Det må før eller siden få et praktisk uttrykk, uten at jeg her og nå vil forskuttere hvordan. Dette arbeidet er helt i starten, og utvalget må få anledning til å konstituere seg.

Sotkajærvi legger vekt på at klimautvalget har hele landsmøtet i ryggen. Det gjør ham trygg på at arbeidet som nå skal gjøres, har stor legitimitet i organisasjonen.

Klimautvalgets mandat

Klimautvalget skal arbeide med Norsk psykologforenings respons til menneskeskapte klimaendringer, herunder, men ikke begrenset til, hvordan Norsk psykologforening:

 • Sikrer seg kunnskapsgrunnlag om det gjensidige forhold mellom menneskeskapte klimaendringer og psykologien.
 • Minsker sitt klima- og miljøavtrykk i organisasjonens daglige virke.
 • Gjør seg gjeldende i den pågående diskurs om menneskeskapte klimaendringer
 • Sentralstyret støtter forslaget fra Akershus lokalavdeling

Klimautvalgets sammensetning

Leder: Tommy Sotkajærvi (Akershus)

Medlemmer:

 • Erik Nakkerud (Akershus) 
 • Nithya Satchi (Buskerud)
 • Sigmund Elgarøy (Finnmark) 
 • Tuva Bræin (SPU)
 • Maria Jordet (Oslo) 
 • Mari Utstumo (Vest-Agder),
 • Bjørn Z. Ekelund (Vestfold)

Kommenter denne artikkelen