Du er her

Trekker seg som sjefredaktør

– Alle som har jobbet i fagpressen, vet at det kan være utfordrende og konfliktfylt å finne balansepunktet mellom det å forvalte pressens samfunnsmandat, slik det fremgår av redaktørplakaten, og eiers faglige og politiske interesser, sier avtroppende sjefredaktør Bjørnar Olsen

Bjørnar Olsen trekker seg som sjefredaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Publisert
6. januar 2020

Etter tolv år i redaktørstolen sa Bjørnar Olsen 6. januar opp stillingen sin i Norges eneste vitenskapelig tidsskrift om psykologi. Den direkte foranledningen er arbeidet Psykologforeningens sentralstyre iverksatte før jul for å endre Psykologtidsskriftets formålsparagraf.

– Jeg tolker ønsket om å endre formålsparagrafen som et signal om at styret er uenig i den redaksjonelle profilen jeg representerer. Derfor velger jeg å trekke meg, sier Olsen.

Utgivers rett

Han understreker at det er Psykologforeningens fulle rett som utgiver å vedta Tidsskriftets formålsparagraf. Han savner likevel en begrunnelse for hvorfor prosessen er satt i gang akkurat nå, noe han også ga uttrykk for overfor Journalisten.no da de dekket saken 21. november.  

– Jeg har ennå ikke mottatt noen skriftlig begrunnelse eller utdypende informasjon som grunngir ønsket om endringer, sier Olsen.

– Ville det ikke ha vært mer ryddig av deg å avvente resultatet av arbeidet med den nye formålsparagrafen før du valgte å gå av?

Alle som har jobbet i fagpressen, vet at det kan vær utfordrende og konfliktfylt å finne balansepunktet mellom det å forvalte pressens samfunnsmandat, slik det fremgår av redaktørplakaten, og eiers faglige og politiske interesser. Med min lange fartstid fant jeg det vanskelig å mobilisere motivasjonen og energien som kreves for å lede arbeidet som redaksjonen nå har foran seg, sier Olsen.

Psykologtittelen

Under den avtroppende sjefredaktørens regime har Psykologtidsskriftet ved flere anledninger vært i hardt vær. Ikke minst skjedde det i 2018 da Tidsskriftet ble felt for å ha brutt god presseskikk i forbindelse med den såkalte prestesaken

Høsten 2019 var det et intervju med en seniorrådgiver i Helsedirektoratet som skapte bruduljer. Intervjuet dreide seg om hvorvidt det fantes eksempler på at også mastere i psykologi i nærmere bestemte tilfeller kan benytte psykologtittelen. Tittelen er beskyttet i helsepersonelloven og er forbeholdt den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning som psykolog. I kjølvannet av at intervjuet gikk på lufta, ble Olsen innkalt til sentralstyremøte for å redegjøre for publisering av saken. Det var etter dette møtet arbeidet med ny formålsparagraf startet.

Fornyelse

Under Olsen har Psykologtidsskriftet styrket den journalistiske delen av virksomheten. Ikke minst skjedde det et skifte i 2014 da publikasjonen fikk nytt grafisk design, ny spaltestruktur og ikke minst et tydeligere journalistisk fotavtrykk. Også den faglige siden er blitt styrket med flere medarbeidere i Olsens redaktørperiode.

Bjørnar Olsen har tidligere jobbet 10 år som redaktør med ansvar for fagfeltet psykologi i Gyldendal forlag. Han har også noe fartstid som kliniker i arbeidspsykologifeltet. Han fratrer stillingen som sjefredaktør kort tid etter at januarutgaven for 2020 er sendt til trykken. Deretter blir nåværende redaksjonssjef Per Olav Solberg konstituert til stillingen inntil ny sjefredaktør kan tiltre.

Kommenter denne artikkelen