Du er her

Utnevnt til ridder for innsats for menneske­rettighetene

Psykologiprofessor Nora Sveaass er tildelt  St. Olavs Orden for sin innsats for menneskerettighetene
Psykologiprofessor Nora Sveaass tildeles St. Olavs Orden for sin innsats for menneskerettighetene. Foto: Fartein Rudjord

En av de tydeligste røstene for menneskerettighetenes betydning i psykologisk arbeid, Nora Sveaass, ble 20. september tildelt St. Olavs Orden.

Publisert
20. september 2019

Sveaass, som i dag er professor ved Psykologisk institutt (UiO), har i mesteparten av sitt yrkesaktive liv vært engasjert i arbeidet for å sikre menneskerettighetsperspektivets plass i psykologifaget. Hun har hatt en rekke sentrale internasjonale verv, og var blant annet medlem av FNs torturkomité i flere år.

Hun har etablert organisasjonen Health and Human Rights Info, som gir informasjon om helse og menneskerettigheter, og er  medlem i FNs underkomité for forebygging av tortur. Komiteen undersøker forholdene for frihetsberøvede personer i fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner i alle stater som har signert tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon.

Menneskerettslig tenkning og sosial- og helsefaglig profesjonsetikk springer ut av de samme grunnverdiene.

Nora Sveaass i boka: Hva skal vi med menneskerettigheter.

Sveaas har vært særlig opptatt av mennesker som har vært traumatisert av menneskerettighetsbrudd og overgrep. Hun arbeidet først ved Psykososialt team for flyktninger, deretter ved Psykososialt senter for flyktninger, UiO, inntil dette ble nedlagt i 2004. Etter dette ledet hun Seksjon for flyktninghelse og tvungen migrasjon ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Siden høsten 2008 har hun vært ansatt ved Psykologisk institutt. I Norsk psykologforening tok hun i 1998 initiativ til opprettelsen av foreningens menneskerettighetsutvalg, MRU, som hun ledet inntil i fjor.

Nora Sveaass mener at menneskerettslig tenkning og sosial- og helsefaglig profesjonsetikk springer ut av de samme grunnverdiene. Derfor har hun vært opptatt av å stimulere interessen for menneskerettigheter blant alle som jobber med mennesker. På dette idégrunnlaget utga hun i 2106 boken «Hva skal vi med menneskerettigheter? Om betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid», sammen med Elisabeth Gording Stang. 

Sveaass har tidligere mottatt Akademikerprisen, Amnestys menneskerettighetspris og UiOs menneskerettighetspris. Siden 2010 har hun vært æresmedlem i Norsk psykologforening.

Dekorasjonen Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden vil bli overrakt ved et arrangement i Oslo Militære Samfund fredag 20. september.

Kommenter denne artikkelen