Du er her

Fikk formidlingspris for kreative videoer

Dag Nordanger fikk Åse Grude Skard-prisen på Psykologikongressen.

Du har kanskje sett videoen der han i tettsittende, hvit lue med fargerike markører forsøker å illustrere hvordan vi speiler hverandres følelser og motorikk?

Publisert
5. september 2019
Emner

Eller en annen snutt der han høvler ned terskelen inn til kompleks kunnskap for at det skal bli enklere å jobbe med traumatiserte barn?

Torsdag 5. september under årets psykologikongress fikk Dag Ø. Nordanger Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap. Det er en pris han identifiserer seg tett med. Skard-prisens formål overlapper med prisvinnerens motivasjon for å lage videoene som han etter hvert er blitt så kjent for – enten han står alene foran kamera eller sammen med eksempelvis psykiater Anne Kristine Bergem, hans motspiller i lue-videoen om det han kaller «reguleringsstøtte».

Oversetter kompleks forskning

– Det er ikke psykologer som har størst betydning for barns psykiske helse. Det er alle menneskene som står tettest på barna til daglig: ansatte i barnehagen, i barnevernet, lærere og foreldre. Det er de som trenger psykologisk kunnskap. Og da må kunnskapen oversettes til konkrete verktøy de syns er nyttige, sier Nordanger til Psykologtidsskriftet

I årevis har han arbeidet for å «oversette» kompleks nevrobiologisk forskning om blant annet traumepsykologi til ressurser som kan brukes i arbeidet med traumatiserte barn. Det har skjedd i bøker, artikler, forelesninger og foredrag, intervjuer og altså ikke minst i kreative videoer.

Dag Nordanger (t.h) bruker helt bevisst videoformatet til å popularisere kompleks psykologisk kunnskap. Her sammen med psykiater Anne Kristine Bergem.

Forenkler og komprimerer

«Mange mennesker som har slitt med konsekvensene av en vond oppvekst inn i voksen alder, har vært takknemlige for at Nordanger gjennom sin formidling har hjulpet dem til å forstå seg selv. Foreldre til barn som sliter, har på sin side fått viktig hjelp i sin omsorgsrolle», heter det i juryens begrunnelse for å gi Nordanger Skard-prisen for 2019.

Nordangers videoer benyttes hyppig, både i undervisning, i veiledning og psykoedukativt i behandling. Spredningen begynner å få et visst omfang med over 300 000 visninger på YouTube.

– Hva er det med videoer som gjør dem så fascinerende som formidlingsverktøy?
– De utfordrer deg til å forenkle og komprimere budskapet. Du når andre grupper enn du ellers ville ha nådd, og de er enkle å benytte, for eksempel i undervisning, sier han.

Høy traumebevissthet

– Hvordan syns du det står til med traumebevisstheten i det norske samfunnet?
– Det har skjedd en enorm utvikling. Norge er et foregangsland for å legge til rette for at barn skal ha det trygt. Oppbyggingen av de fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging samt forskningsmiljøet på NKVTS er det beste beviset på det, hevder Nordanger, som til daglig er psykologspesialist og forsker ved RVTS Vest.

Juryen påpeker at Nordangers formidlingsarbeid har bred anerkjennelse i fagmiljøene, og at han har bidratt til ny forståelse av hvordan traumer former barnehjernen.

Nordanger er doktor i psykologi og psykologspesialist. I tillegg til stillingen ved RVTS Vest jobber den nyslåtte Skard-prisvinneren som professor ved OsloMet. I 2012 ble han sammen med Hanne Cecilie Braarud tildelt Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag og beste artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening i 2011.

 

Utviklingstraumeperspektivet handler mer om å kompensere for barnets tapte erfaringer enn å «reparere skader». Da blir omsorgssystemet den viktigste arenaen for endring. Som hjelpere må vi yte regulerende omsorg.

Kartlegging av hjernefunksjoner og utviklingshistorikk kan være mer hensiktsmessig for behandlingsplanlegging enn tradisjonelle psykiatriske diagnoser.

Kommenter denne artikkelen