Du er her

Trekker forslag om klimapsykologi som satsings­område

Joan Nygard

Psykologforeningens lokalavdeling i Akershus trekker forslaget om å gjøre klimapsykologi til nytt hovedsatsingsområde og foreslår i stedet å opprette et klimautvalg.

Publisert
12. august 2019

På lederkonferansen i juni foreslo lokallagets daværende presidentkandidat, Tommy Sotkajærvi, å gjøre klimapsykologi til hovedsatsingsområde for landsmøteperioden 2019-2022. Lokallagsleder Joan Nygard opplyser at responsen var god:

- Vi fikk tilbakemeldinger som tyder på stor interesse for å tematisere klimapsykologi, men ikke nødvendigvis som hovedsatsingsområde, sier hun.

En del av organisasjonsstrukturen

Nå trekker altså Akershus forslaget og foreslår i stedet at foreningen oppretter et eget klimautvalg.

- Vi har tatt tilbakemeldingene på lederkonferansen på alvor. Og for å unngå at klimapsykologi som hovedsatsingsområde eventuelt blir nedstemt på landsmøtet i november, og det ble med blaffet, ønsker Akershus å gi engasjementet en fast plass i Psykologforeningens organisasjonsstruktur.

Hun mener et eget klimautvalg vil være et godt rammeverk for økt klimaengasjement i foreningen.

Ikke-eksisterende engasjement

- Til nå har dette engasjementet vært så godt som ikke-eksisterende på sentralt hold, hevder hun.

Les også:  Ingen spydspiss i klimakampen

Nygard mener et eventuelt klimautvalg vil kunne bidra med kunnskap, både om hva som skal til for at foreningen kan minske klimaavtrykket i sitt daglige virke og om hvordan klimapsykologi kan bidra til løsninger på samfunnsnivå.

- Utover det er det vanskelig å konkretisere. Det må være opp til foreningens demokratiske organer å gi arbeidet innhold og retning, sier hun.

Hun mener klimautvalget bør være underlagt Sentralstyret og ha en rådgivende funksjon.

Kommenter denne artikkelen