Du er her

Lanserer den tredje president­kandidaten

Psykologforeningens tidligere fagsjef, Andreas Høstmælingen, ble 21. juni lansert som den tredje kandidaten til vervet som president i Norsk psykologforening.

Psykologforeningens tidligere fagsjef, Andreas Høstmælingen, lanseres som kandidat til vervet som president i Norsk psykologforening.
Andreas Høstmælingen opplever sin lange fartstid i foreningens sekretariat som en stor fordel.
- Jeg vet hva som skal til for at foreningens ulike ledd skal dra lasset sammen

Andreas Høstmælingen

Det er Oppland lokallag som står bak nominasjonen. Lokallagets leder, Iver Sørlie Røhr, begrunner valget slik i den skriftlige nominasjonen til Psykologforeningens sekretariat:

Andreas Høstmælingen «…. har slik vi ser det både faglig tyngde, engasjement, erfaringer og ferdigheter som gir ham gode forutsetninger for å lede foreningen vår. Vi har derfor spurt Høstmælingen om han vil godta å bli nominert. Han har i dag takket ja.» 

I en kommentar til Psykologtidsskriftet sier Røhr at Høstmælingen har noen egenskaper og noen erfaringer som er viktige i et verv som president i Norsk psykologforening:

- Han kjenne foreningen som tidligere ansatt, har stått i viktige politiske prosesser og er dyktig til å presentere kompliserte saker på en enkel og forståelig måte for et sammensatt publikum. Med sine ti år i foreningens sekretariat vil han også representere en viktig kontinuitet i Psykologforeningen, sier han.

Andreas Høstmælingen opplever sin lange fartstid i foreningen som en stor fordel hvis Landsmøtet i november skulle velge ham til foreningens fremste tillitsvalgte.

- Jeg er godt kjent med organisasjonen og arbeidsmåtene i sekretariatet, og jeg har vært med såpass lenge på innsiden at jeg vet hva som skal til for at foreningens ulike ledd skal dra lasset sammen. Det mener jeg gir et godt utgangspunkt for å drive effektivt politisk påvirkningsarbeid til beste både for samfunnet og Psykologforeningens medlemmer, sier han.

Andreas Høstmælingen var ansatt i Psykologforeningens sekretariat fra 2008 til 2018. De seks første årene som spesialrådgiver, deretter fire år som leder i fagpolitisk avdeling. Siden august 2018 er han fagpolitisk direktør i Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP.

Tommy Sotkajærvi er bekymret for lavt engasjement blant medlemmene i Norsk psykologforening.  – Lite involvering fra grasrota er et demokratisk problem jeg ønsker å gjøre noe med.

Psykologforeningen har blitt for sentralisert, mener presidentkandidat Håkon Kongsrud Skard. Det vil han gjøre noe med.

Kommenter denne artikkelen