Du er her

– PPT blir viktige

STATSSEKRETÆR Rikke Høistad Sjøberg (H) i Kunnskapsdepartementet. Foto: Marte Garmann/Regjeringen.no

Regjeringen vil ha et faglig sterkt PPT som samarbeider godt med skole og barnehage.

Publisert
1. april 2019

PPT er blitt kritisert fra flere hold de siste årene. Psykologtidsskriftet har spurt kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) om han vil legge ned PP-tjenesten.

– Nei. PPT blir viktige i vårt arbeid med å styrke tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole. Nordahl-utvalget peker på at mange barn ikke får tilstrekkelig tilpasset og tilrettelagt pedagogisk tilbud eller undervisning, at de som får det, gjerne får det for sent eller får et tilbud av assistenter, svarer statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke Høistad Sjøberg (H) og fortsetter:

– Vi trenger mer spesialpedagogisk og pedagogisk kompetanse nærmere barna for å gi barna et bedre tilbud. Et faglig sterkt PPT som samarbeider godt med skole og barnehage er en viktig del av det.

– Hva ønsker du at psykologene i PPT skal drive med?

– Vi arbeider med stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, så det er for tidlig å gå i detalj på løsningene, svarer statssekretær Sjøberg.

Meldingen skal legges frem for Stortinget i høst.

En utfordring for barn og unge er ifølge statssekretæren at de gjerne trenger hjelp og støtte fra flere ulike fagpersoner, og at disse må samarbeide for å gi barna mulighet til å ta del i det sosiale felleskapet og oppleve mestring og læring.

– Her utgjør psykologer i kommunen, det være seg i PPT eller kommunehelsetjenesten, en viktig del. Tverrfaglig samarbeid blir et viktig tema i stortingsmeldingen, og vi vurderer nå hvordan vi kan legge bedre til rette for «laget rundt barnet».

 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 4, 2019, side

Kommenter denne artikkelen