Du er her

NAV forskjellsbehandler psyke og soma

Pasienter har bedre økonomiske rettigheter gjennom NAV hvis de er langtidsinnlagt på grunn av fysisk sykdom, enn hvis innleggelsen gjelder psykisk sykdom.

Publisert
1. april 2019
Foto: NAV Tøyen, Wikimedia Commons

Dagens regelverk er som følger: En pasient som er innlagt på sykehus på grunn av somatisk sykdom, får beholde uføretrygden ut hele perioden. En pasient som er innlagt i en statlig psykiatrisk behandlingsinstitusjon, får derimot redusert trygdeutbetalingen etter fire måneder. Det var nettavisen Dagens Medisin som først omtalte denne saken 6. mars i år.

– Forskjellsbehandlingen av somatiske og psykiske sykdommer henger ikke på greip. Det går ut over pasientenes helse og kan ha alvorlige konsekvenser for dem det gjelder. Dette er en diskriminering av psykisk syke som ikke er forsvarlig, sier Sheida Sangtarash, helsepolitisk talsperson for SV, til Dagens Medisin.

President i Norsk psykologforening Tor Levin Hofgaard reagerer også på praksisen:

– Det fremstår som urimelig at det skal være forskjell mellom somatikk og psykisk helse på dette området. Er du innlagt i sykehus, skal det ikke spille noen rolle hvorfor. Dette bør Stortinget rydde opp i, sier han til samme nettsted.

I slutten av februar stilte stortingsrepresentant Sheida Sangtarash spørsmål om denne praksisen til helseminister Bent Høie. Hun spør: Mener statsråden at det er faglig bakgrunn for å skille psykiatriske diagnoser fra somatiske diagnoser når det gjelder retten til uføretrygd, og hva er årsaken til at det i dag eksisterer et slikt skille? Det er imidlertid arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som besvarer spørsmålet fra Sangtarash. I et omfattende svar som ligger ute på Stortingets nettsider, forklarer hun – og forsvarer i stor grad – bakgrunnen for dagens ordning, som er rundt 20 år gammel. Men hun åpner likevel opp for en endring i aller siste avsnitt:

«Det har ikke vært gjort noen ny vurdering av dette spørsmålet etter endringen omtalt ovenfor. I lys av dette ser jeg at det er behov for å vurdere på nytt om dagens regler er hensiktsmessige, og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Kilder:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=75189

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/03/06/raser-mot-forskjellsbeh…

 

Kommenter denne artikkelen