Du er her

Endringseffekt

PRISVINNERE Omslaget til høyre illustrerer den vitenskapelige artikkelent il Marit Råbu og Hanne Haavind om bedring i siste fase av psykoterapi fra mars 2017. Sitatsiden til venstre er hentet fra den vitenskapelige artikkelen til Tomas Formo Langkaas og kolleger fra desember 2017 om hvordan klinikere kan anvende en statistisk tilnærming for å få kunnskap om pasientens utvikling.

To artikler i Psykologtidsskriftet får pris for å vise hvordan behandlere kan vurdere terapeutisk endring.

Publisert
5. september 2018

PROFESSOR BJØRN CHRISTIANSENS minnepris utdeles hvert år som en anerkjennelse for et betydningsfullt faglig bidrag publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening. Prisen for 2017 ble delt ut 30. august i Gamle Logen i Oslo.

For første gang deles prisen ut til ikke bare ett, men to selvstendige bidrag. Juryens begrunnelse er at de to artiklene på forskjellig vis griper fatt i helt sentrale spørsmål for psykologers kliniske praksis: Hvordan kan behandlere vite at deres arbeid har effekt, bidrar til bedring og skaper endring? Svarene på disse spørsmålene har stor betydning for hvordan tjenester utvikles både nasjonalt og internasjonalt. Ofte legges tall på gruppe- eller samfunnsnivå til grunn når effekter av en type behandling måles. I en terapisituasjon må imidlertid personen sammenlignes med seg selv, for at pasient og behandler kan si noe om hvorvidt forandring har funnet sted. Dette er ifølge juryen ingen enkel oppgave.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologiforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 9, 2018, side 733

Kommenter denne artikkelen