Du er her

Bjørn Christiansens minnepris

PRISVINNER Hallvard Føllesdal. Foto: Torbjørn Brovold

Bjørn Christiansens minnepris for 2016 tildeles Hallvard Føllesdal. Det er viktig å granske vedtatte sannheter, uttaler juryen i sin begrunnelse. To andre bidrag får hederlig omtale.

MINNEPRISEN, som er på kr 30 000, utdeles hvert år som en anerkjennelse for et betydningsfullt faglig bidrag. I statuttene fremheves arbeider som antas å bidra til å utvikle faget og til å gjøre psykologprofesjonen synlig på en god måte. Det stilles krav til komposisjon, språklig utforming og faglig stringens. Priskomiteen har bestått av Kjersti Gulliksen, Joar Ø. Halvorsen, Marianne B. Hansen, Ida Holth, Bjørnar Olsen og Catharina E. A. Wang. I begrunnelsen skriver de:

  • Det er avgjørende at vi har fagfolk som tar jobben med å stille seg kritiske til og å ettergå vedtatte sannheter. Det er nettopp det Føllesdal gjør i artikkelen sin ved å undersøke kunnskapsgrunnlaget for påstander om emosjonell intelligens.
  • Føllesdal konkluderer ikke med at emosjonell intelligens ikke finnes (det er for øvrig veldig vanskelig å vitenskapelig bevise at noe ikke finnes), men han går langt i å vise at kunnskapsgrunnlaget for det vi trodde vi visste om emosjonell intelligens, sannsynligvis er mye dårligere enn det som ofte blir antatt. Særlig er det bemerkelsesverdig at Føllesdals artikkel tilsynelatende får Daniel Goleman til å nedtone sine tidligere fremsatte påpekninger av viktigheten av emosjonell intelligens.
  • Artikkelen Hallvard Føllesdal har skrevet, er et eksempel på at enhver ny forskningspublikasjon er et innlegg i en stadig pågående empirisk diskusjon. Føllesdal har evnet å vise at det empiriske grunnlaget for emosjonell intelligens er dårligere enn tidligere antatt. Dette bør ha implikasjoner for mange aktører i vårt fagfelt.

To bidrag får hederlig omtale

To andre bidrag var også sterke kandidater til å få Bjørn Christiansens minnepris. Juryen ønsker å gi hederlig omtale til følgende to artikler: Stål Bjørkly og Pål Grøndahls artikkel «Psykose og vold: Forskning med relevans for utredning av tilregnelighet», publisert i mars 2016. Fra artikkelen: «Sammenhengen mellom psykose og vold skyldes i hovedsak det emosjonelle ubehaget som følger av forfølgelsesforestillinger og kommanderende stemmer. Denne kunnskapen bør ha en sentral plass i vurderinger av tilregnelighet.»

Per Are Løkkes essay «Å hakke seg ut av egget», også publisert i mars 2016. Fra bidraget: «Altfor nære og sårbare foreldre hemmer ungdommers muligheter for vekst. Kanskje bør vi lytte til psykoanalytikeren Donald Winnicotts råd til foreldrene om å la de unge være i fred og finne sine egne svar.»

Psykologtidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 9, 2017, side 811

Kommenter denne artikkelen