Du er her

Er du faglig oppdatert?

De færreste kan vel med hånden på hjertet si at de aldri har hatt dårlig samvittighet for manglende faglig oppdatering. Men nå er hjelpen bare noen tastetrykk unna.

Publisert
1. juni 2006

STORE NETTRE SSURSER: På www.helsebiblioteket.no finnes det et vell av relevant informasjon – fritt tilgjengelig for alle helsearbeidere.

For et par år siden ble Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten etablert. Kunnskapssenteret har vel 100 ansatte, og jobber med å oppsummere forskningen på viktige områder for helsetjenesten og gi støtte til kunnskapshåndtering. Kunnskapssenteret er også opptatt av å vurdere kvaliteten på utvalgte helsetjenester ut fra pasientenes og brukernes erfaringer.

www.helsebiblioteket.no

I samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og de fem helseforetakene har Kunnskapssenteret fra og med 1. januar i år også kunnet tilby en elektronisk kunnskapstjeneste tilpasset helsepersonell: www.helsebiblioteket.no. Målet er å gjøre faglig oppdatert kunnskap og informasjon lett tilgjengelig på ett sted. I disse dager fremstår sidene i ny og mer brukervennlig versjon, og 6. juni blir det høytidelig reåpning i Kunnskapssenterets lokaler ved Helseminister Sylvia Brustad.

Ved Helsebiblioteket samarbeider fagpersoner, bibliotekarer og journalister med å samle og sortere relevant informasjon om forskning og nyheter.

– Gjennom kjøp av store samlelisenser kan vi tilby norsk helsepersonell gratis tilgang til en rekke internasjonale kunnskapsdatabaser. Helsebiblioteket gir også tilgang til mer enn 1000 tidsskrifter i fulltekst, og hele 400 av disse omhandler psykisk helse, forteller psykiater og redaktør for psykisk helse ved Helsebiblioteket, Øystein Eiring.

PsycINFO, EMBASE, Cochrane, Medline og The Lancet er bare noen av det helsepersonell i Norge får gratis.

– Så lenge man er registrert som helsepersonell har man fri tilgang til alle ressursene som ligger på Helsebiblioteket, også fra sin egen hjemme-pc sier Eiring.

Mest om psykologi

Eiring forteller videre at arbeidere innen psykisk helse er ekstra heldige. Helsebiblioteket arbeider med å utvikle egne bibliotek for ulike emner, og emnebibliotek psykisk helse er det eneste som allerede er på plass. I tillegg til 400 tidsskrift innen psykisk helse, lenker til relevante blanketter, lover og forskrifter som er lagt ut på nettet, og nyheter om for eksempel akutt psykisk helsevern, rus og angst, finner man her:

  • Norges største samling av fritt tilgjengelige skåringsverktøy innen psykisk helse på nett.
  • Skandinavias første oversettelse av Clinical Evidence. Denne tjenesten gir raskt oversikt over hvilken dokumentasjon som foreligger for ulike tiltak innen ulike diagnoser. Oversettelsen oppdateres fortløpende.
  • En samling norske, kliniske retningslinjer innenfor psykisk helse på nett.
  • En samling informasjon for pasienter og pårørende.
  • Mindre ressurser som en samling relevante blanketter, en samleside for kurs innen feltet, en samling rapporter og en oversikt over relevante lover og forskrifter.
  • Nyheter om fag og kunnskapstjenester.

– Selv om vi har en del å by på, er vi fortsatt i en startfase. Tanken er å kvalitetsvurdere både skåringsverktøy, pasientinformasjon og retningslinjer. I samarbeid med det britiske elektroniske helsebiblioteket planlegger vi å bygge ut samlingen av oppsummert kunnskap. I tillegg ønsker vi å få inn mer teori og forståelse, eksempelvis ved innkjøp av elektroniske bøker. Håpet er å bygge et samlende kunnskapssentrum for alle fagfolk på feltet, sier redaktør Øystein Eiring.

Men for psykolgoer og andre som jobber med psykisk helse, er det allerede mye kunnskap å hente. Så da er det vel bare å komme seg på Internett, logge seg inn på www.helsebiblioteket.no og bli faglig oppdatert.

Seniorrådgiver Torleiv Odland i Psykologforeningen holder seg faglig oppdatert blant annet via nettet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side 632-633

Kommenter denne artikkelen