Du er her

Bli en synlig psykolog

Nå kan du vise for all verden at du er medlem av Psykologforeningen. En liten nål med foreningens nye logo er til salgs for kroner 39. Det er en elegant nål i preget metall, sølvfinish, med emalje i logoens farger. Fester du den på jakke-slaget, viser du din faglige tilhørighet, og gjør logoen kjent. Foreningen har fått mye positiv tilba- kemelding på logoen, som gir assosiasjoner til livsbeja-ende åpenhet, bevegelse og lekenhet.

Du kan bestille nålen hos Winnie Engevold, winnie@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 12, 2004, side

Kommenter denne artikkelen