Du er her

Minnepris til Melinder og Magnussen

– Årets prisvinnere representerer et spennende og dynamisk forskningsmiljø. Svein har bygd opp dette miljøet, og fortsetter å stimulere det gjennom sin forskning, sin sjene-røsitet og evne til å fange inn unge og lovende forskere. Annika er en av dem. Hun er i dag en av våre fremste forskere.

Det sa Fanny Duckert, instituttbestyrer ved Psykologisk institutt i Oslo og medlem av priskomiteen, ved utdelingen av Bjørn Christiansens minnepris for 2003. Den 6. september fyltes Gamle Losjen i Oslo av festkledde psykologer som ville feire prisvinnerne, Annika Melinder og Svein Magnussen. Familie og venner møtte også opp, og bidro til å gjøre kvelden til en spesiell opplevelse for de to.

Gro Hillestad Thune fra Institutt for menneskerettigheter var kveldens foredragsholder.– Barn er en prøvestein for kvaliteten på utøvelsen av menneskerettigheten i et land, sa hun. – Norge skal være forsiktig med å være for selvgode på dette området. Norge sender folk til andre land for å lære dem om menneskerettigheter.Vi blir bestyrtet dersom noen påpeker at brudd skjer her i landet. Men det foregår krenkelser av menneskeretter hver dag, også i Norge. Vi har fått avdekket tidligere tiders overgrep mot barnehjemsbarn, tatere og mennesker med psykisk utviklingshemning. Jurister, men også behandlere, deltok i disse krenkelsene. I dag skjer bruddene ofte overfor «vanskelige» personer og grupper,for eksempel lovbrytere, psykisk utviklingshemmede og barn. Jeg har stor respekt for kunnskapen dere psykologer representerer. Trygge avgjørelser må tas av fagkyndige. Det har stor betydning for riktig resultat. Men denne rollen innebærer mye ansvar, advarte hun.

Til ære for prisvinnerne hadde Psykologforeningen engasjert Petter Wettre trio, som i en halvtimes tid langt på vei forvandlet den ærverdige blå salen i Gamle Losjen til en sydende jazzklubb.Trioen spiller jazz som beveger seg fra energiske, lekende rytmer med store kontraster i tempo og intensitet, til rolige, meditative stykker. Melinder og Magnussen, som selv utfolder seg i husbandet «Brain Damage» på Psykologisk institutt, satte stor pris på dette innslaget.

Nina Strand
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 10, 2004, side 839

Kommenter denne artikkelen