Du er her

Samfunnspsykologi – en spesialitet i vekst

Etter snart 15 års eksistens er kandidat nummer 50 nå godkjent som spesialist i samfunnspsykologi. Spesialiteten er i stadig vekst. De siste fire årene er det blitt 50 % flere nye spesialister enn i de foregående elleve!

Samfunnspsykologer jobber over alt innen det psykiske helsefeltet: Av 100 spesialister og nesten-spesialister arbeider ca. 40 % i kommunale tjenester (PPT har halvparten, dessuten helsestasjoner, psykisk helse- og barneverntjeneste mm). Vel 40 % arbeider i ulike deler av spesialisert psykisk helsevern og andre behandlingsinstitusjoner. De resterende 20 % arbeider med utdanning, ved kompetansesentra/habilitering, som overordnede planleggere og ved andre mer spesialiserte arbeidssteder. Vi har vårt eget treffpunkt med årlige nasjonale konferanser siden 1993.

Hva gjør vi?

Samfunnspsykologer jobber individrettet, familie/grupperettet, befolkningsrettet og system/samfunnsrettet. Det jobbes direkte med klienter, men også indirekte og via andre profesjoner. Samfunnspsykologene arbeider med mange problemstillinger og metoder ut over tradisjonelt psykologisk individrettet endringsarbeid. Eksempler er prosjektarbeid, overordnete vurderinger av klienter/grupper/befolkning sitt hjelpebehov, utvikling av nye, ofte forebyggende tiltak – gjerne i samarbeid med andre faggrupper, kompetanseheving i andre faggrupper, helhetlige og samordnede tiltak, psykososial koordinering med mer.

Hvorfor samfunnspsykologi?

  • Spesialister i samfunnspsykologi er klart mest fornøyd med videreutdanningens relevans for det kommunale arbeidsområdet (NPFs kommuneundersøkelse -02).
  • Svært god evaluering fra deltagerne uansett arbeidssted. Det framheves: anvendelig kunnskap, engasjerende og aktiviserende videreutdanning, nyttige redskaper og modeller. Hvert fordypningskurs står på egne ben.
  • Behovet for spesialkompetanse på fo-rebyggende arbeid, prosjekt og evaluering, konsultasjon og systemrettet arbeid er klart økende, både lokalt og sentralt

Det 8. videreutdanningskullet starter i november 2004 med blokk I i Trondheim. Se kurskatalogen for 2004, s. 26, og les mer på www.samfunnspsykologi.no

Britt-Randi Hjartnes Schjødt

Leder fagutvalg i samfunnspsykologi

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 5, 2004, side

Kommenter denne artikkelen