Du er her

Går du glipp av viktig informasjon?

Fikk du ikke beskjed om det siste møtet i fylkesavdelingen din? Sto du ikke på listen til den hovedtillitsvalgte da lønnsforhandlingene nærmet seg? Årsaken kan være at Psykologforeningen ikke hadde din nye adresse.

Salim Bekkali er ansvarlig for medlemsregisteret i Psykologforeningen. Sammen med Monireh Hakimjavadi skal han holde registeret oppdatert om medlemmenes privatadresse, arbeidssted, telefonnumre og e-postadresser; en viktig forutsetning for kontakt og informasjonsflyt mellom forening og medlemmer. Jobben krever kunnskaper og nøyaktighet, men ikke minst, stor tålmodighet. Psykologene er ikke alltid like flinke til å melde i fra når de flytter eller skifter jobb.

Tillitsvalgte må ha navnelister

– I sammenheng med lønnsforhandlingene, opplever de tillitsvalgte at listene de har over psykologer ved arbeidsstedene ikke stemmer, sier Bekkali. – Noen mangler, og noen av de som står på listene er for lengst flyttet til andre kanter av landet. Det tar tid og ressurser å spore dem opp. Hver vår opplever vi et telefonrush fra medlemmer som i siste liten vil endre adressen sin, fordi de har oppdaget at de ikke står på listene til de tillitsvalgte, og derfor ikke vil være en del av lønnsforhandlingene.

Bekkali understreker at endringene av praktiske grunner bør sendes inn på skjemaet som en kan få tilsendt, eller som kan lastes ned fra Psykologforeningens hjemmesider www.psykol.no. – Vi trenger blant annet opplysninger om stillingskategori, prosent og eventuell privatpraksis i tillegg til ny adresse, sier han.

E-post er enkelt og billig

Psykologforeningen og fylkesavdelingene sender i økende grad ut informasjon på e-post. Det kan dreie seg om invitasjoner til møter, informasjon om kurs, seminar og konferanser.– Denne måten å informere på er rask, enkel og billig, poengterer Bekkali. – Vi kan spare tusener av kroner bare på en utsending. Tenk bare på hva portoen koster per brev, og gang det med medlemstallet!

Ofte har medlemmene e-postadresse knyttet til arbeidsstedet. Det blir et problem når de glemmer å gi foreningen ny adresse når de bytter jobb. Foreningen får utsendt e-post i retur. Som eksempel forteller Bekkali om Osloavdelingen, som skulle holde et medlemsmøte med inviterte innledere: – Gjennom Psykologforeningen sentralt sendte de ut invitasjon med informasjon om møtet. Vi sendte den vel ut til ca. tusen medlemmer, og fikk omtrent halvparten i retur! Synd for dem som gikk glipp av invitasjonen.

Informasjon gir muligheter

Ifølge Bekkali har Psykologforeningen strenge kriterier for hva de sender ut på e-post. Ønsker man ikke å motta slik epost, kan man reservere seg mot det, på samme skjema som man fyller ut med adresse-endringer. – Vi vil gjerne at medlemmene skal kunne følge med på hva foreningen jobber med. Vi ønsker å informere om aktuelle møter og aktiviteter, og vi ser e-post som en overkommelig og praktisk informasjonskanal. Ikke minst tror vi at informasjonen kan skape et nærmere forhold mellom medlemmene og foreningen, og større lokalt engasjement. Det er viktig for en interesseorganisasjon som NPF, sier han.

Nina Strand

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 3, 2004, side 225

Kommenter denne artikkelen