Du er her

Ved åpningen av lederkonferansen i Sandefjord, redegjorde leder i NPF, An-Magritt Aanonsen for sentrale saker NPF arbeider med:

  • Kommuneprosjektet: Få frem modeller for arbeid med psykisk helse i kommunene. Utfordre kommunene til å etablere kraftsentre for dette arbeidet.
  • Stimulere til økt engasjement blant tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte. Etter omleggingen til lokale forhandlinger er dette en av hovedprioriteringene.
  • Psykisk helsevern: NPF arrangerer kurs i nye helelover. Målet er flere psykologer med lederansvar og vedtaksmyndighet, og mer psykologisk tenkning inn i psykisk helsevern.
  • Henvisningsrett og sykemeldingsrett for psykologer.
  • Støtte opp om ny forening for psykologer innen psykisk helsevern.
  • Gjøre NPF mer attraktiv for arbeids- og organisasjonspsykologer.
  • Arrangere en årlig psykologikongress – møteplass for forskning og anvendt psykologi.
  • Bidra til bedre rammevilkår for å øke forskning og praksis.
  • Samarbeide med Assesio for å utvikle gode og relevante tester
  • Organisasjonsutvalget skal foreslå endringer i NPF som skal gjøre foreningen mer slagkraftig og tilpasset endringer i samfunnet.
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side

Kommenter denne artikkelen