Du er her

Kultur, ikke kontroll

Kan samtaler om bivirkninger i terapi føre til mer kontroll i psykisk helsevern?

Publisert
1. desember 2019
page19image17701168
TERAPI SOM SKADER Schizofrenidagene i Stavanger arrangerte debatt om når det går galt i terapi. Fra venstre: Dag Stormbo, Jørgen Flor, Leif Edward Ottesen Kennair og Gro Harestad. Debatten ble ledet av fagredaktør i Psykologtidsskriftet, Kjersti Gulliksen (til høyre). Foto: Nora Skjerdingstad

– Jeg er livredd for ordet bivirkning. For det kan ta av, sa Dag Stormbo i en debatt under Schizofreni-dagene i Stavanger 5. november. Anledningen var utgivelsen av boken Skadelige samtaler – Myten om bivirkningsfri terapi av psykologene Jørgen Flor og Leif Edward Ottesen Kennair. Stormbo, psykologspesialist og foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening, var bekymret for at et begrep som bivirkning kan være med på å instrumentalisere tenkningen om terapi, og dermed bidra til økning i registrering og kontrollrutiner i psykisk helsevern.

I panelet satt også Gro Harestad, pedagog og profesjonsveileder, og medforfatter og professor Leif Edward Ottesen Kennair. Ordskiftet ble ledet av fagredaktør i Psykologtidsskriftet Kjersti Gulliksen.

Ingen av paneldeltakerne ønsket seg flere kontrollrutiner i psykisk helsevern. Snarere ønsket de fleste debattantene en kulturendring, der man i større grad samtaler med pasientene om hvorvidt terapien fungerer eller ikke. Harestad innledet diskusjonen med å fortelle om egne erfaringer med ødeleggende og lite nyttige terapeutiske samtaler. I terapi med en privatpraktiserende psykolog erfarte hun å verken bli hørt eller møtt på sine problemer. Resultat: økt angst og utvikling av en dyp depresjon. På DPS fikk hun derimot hjelp:

– At en terapeut kan lese det kroppen forteller, var nyttig. Gjennom å bli speila på det jeg uttrykte, forsto jeg mer av meg selv.

Flor understrekte at Harestads historie ikke er unik:
– Det finnes mange [som henne], og vi har ikke vært flinke nok som profesjon, eller i psykisk helsevern, til å forholde oss til disse historiene, sa Flor.

 Les hele saken på psykologtidsskriftet.no

Kommenter denne artikkelen