Du er her

1 kommentarer til Grensen for hva vi må tåle

Når kan jeg som psykolog sette foten ned og si «nei – denne pasienten kan jeg ikke lenger ha i behandling»?