Du er her

1 kommentarer til Ikke forenelig med behandlingsmodellen 

BET er ikke løsningen for alle, og vil heller ikke oppleves som en bra behandling for alle som strever.