Du er her

1 kommentarer til Psykoanalyse i voksenpsykiatrisk poliklinikk - del 1

Hvordan kan psykoanalytisk teori være til nytte i arbeidet med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?