Du er her

2 kommentarer til Psykoedukasjon for personer med nevro­utviklings­forstyrrelser

Klinikere bør være tilbakeholdne med å bruke psykoedukasjon for personer med nevro-utviklingsforstyrrelser, ifølge denne litteraturgjennomgangen.