Du er her

1 kommentarer til Journalen former klinikken

Digitalt innsyn i pasientjournalen kan styrke eller svekke behandlingsalliansen. Kan humaniora være til hjelp?