Du er her

1 kommentarer til Krise i spesialisthelse­tjenesten – noe mer enn en ressurskrise?

Psykologer i spesialisthelsetjenesten står i fare for å ende opp som kvasipsykiatere som omfavner den medisinske modellen, eller som saksbehandlere som ikke driver behandling, men selekterer hvilke pasienter som skal få behandling eller ikke.